Pracownicy

ad. dr

Grażyna Paciorek-Draus

Wydział: Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

Katedra: Katedra Teorii Muzyki

Teoretyk muzyki, kompozytorka, ceniony pedagog, trener rozwoju zawodowego i osobistego, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytutu Muzyki i Tańca. Specjalizuje się w neurodydaktyce muzycznej (techniki uczenia się i zapamiętywania muzyki), rozwoju słuchu i wyobraźni muzycznej, a także fizycznym i mentalnym przygotowaniu do występów estradowych (praca z tremą). W kręgu jej zainteresowań pozostaje także muzyka współczesna i edukacja przez twórczość (improwizacja i kompozycja dzieci i młodzieży).

 

ad. dr

Grażyna Paciorek-Draus

teoria muzyki

Absolwentka studiów magisterskich w specjalności kompozycja oraz Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. F. Chopina (obecnie UMFC). Dysertację doktorską poświęciła twórczości fortepianowej Tomasza Sikorskiego i osobowości tego kompozytora ukazanych w perspektywie Teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego.

Adiunkt w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, członek Katedry Teorii Muzyki. Prelegent konferencji naukowych, współtwórca pionierskich projektów naukowych i artystycznych, autorka publikacji z dziedziny teorii, filozofii i psychologii muzyki, percepcji i interpretacji muzyki, muzyki XX w. oraz pedagogiki muzyki.

Jako kompozytorka prezentowała swe utwory m.in. podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej ,,Warszawska Jesień”, Forum im. Witolda Lutosławskiego, Musica Polonica Nova, a także we Francji, Kanadzie, USA, Holandii i Chile. Jej kompozycje zostały zarejestrowane na płytach wydanych przez Acte Préalable nominowanych do nagrody ,,Fryderyki”.

Nauczyciel dyplomowany przedmiotów teoretycznych w OSM II st. im. Z. Brzewskiego („Szkoła talentów”) i PSM II st. im. J. Elsnera w Warszawie, juror konkursów solfeżowych i kompozytorskich dla młodzieży, autorka programów nauczania i współautorka podstawy programowej przedmiotu Kształcenie słuchu w szkole muzycznej II stopnia, wychowawca laureatów konkursów muzycznych. Wykładowca kursów muzycznych, szkoleń i warsztatów dla uczniów, studentów i nauczycieli szkół muzycznych.

Współpracuje z Centrum Edukacji Artystycznej, Uniwersyteckim Centrum Edukacyjnym, Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Krakowskim Ośrodkiem Doradztwa dla Artystów KODA.

 

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA:

Nagrody za działalność dydaktyczną i artystyczną:

2019 – odznaka Zasłużony Dla Kultury Polskiej

2019 – Nagroda Dyrektora ZPSM nr 1 w Warszawie

2016 – Nagroda Rektora II st.

2016 – Nagroda Dyrektora ZPSM nr 1 w Warszawie

2013 – Nagroda indywidualna II st. Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej

2011 – „Laury Nadwisłocza” za wiersz Smak pomarańczy - nagroda w VII Ogólonopolskim
i Polonijnym Turnieju Poetyckim o Srebrne Pióro Prezydenta Miasta Mielca, Laury Nadwisłocza i Ex Libris Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, Mielec

2010 – Nagroda Indywidualna Dyrektora ZPSM nr 1 w Warszawie

2008 – Nagroda w kategorii Najlepiej opracowany utwór klasyczny na II Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Kameralnej dla uczniów Szkół Muzycznych I st. „Od MoCarta do Mozarta”

2007 – Nagroda Indywidualna Dyrektora ZPSM nr 1 w Warszawie

2007 – Nagroda w kategorii Najlepsza aranżacja utworów festiwalowych na I Ogólnopolskim

Festiwalu Muzyki Kameralnej dla uczniów Szkół Muzycznych I st. „Od MoCarta
do Mozarta”, Warszawa

2006 – Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa

2005 – Nagroda Indywidualna Dyrektora PSM I st. nr 5, im. H. Wieniawskiego w Warszawie

za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej

2002 – Nagroda Dyrektora ZPSM nr 1 w Warszawie za twórczą pracę

pedagogiczną

2000 – Nagroda Indywidualna Dyrektora ZPSM w Warszawie za szczególne osiągnięcia         

dydaktyczne

 

 

W UNIWERSYTECIE MUZYCZNYM FRYDERYKA CHOPINA:

organizator konferencji naukowych z zakresu kształcenia słuchu i wyobraźni muzycznej, wykładowca warsztatów i szkoleń dla nauczycieli teorii muzyki organizowanych w ramach Uniwersyteckiego Centrum Edukacyjnego