Pracownicy

prof. dr hab.

Cezary Szyfman

Funkcja: Kierownik Katedry Pedagogiki Wokalnej

Wydział: Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Filii UMFC w Białymstoku

Katedra: Katedra Pedagogiki Wokalnej

Specjalność: Wokalistyka

Wokalista, solista i kameralista, przez wiele lat współpracujący z większością polskich zespołów specjalizujących się w wykonawstwie muzyki historycznej, doświadczony pedagog z wieloletnim stażem, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

prof. dr hab.

Cezary Szyfman

śpiew

Edukację artystyczną rozpoczął w PSM II stopnia w Białymstoku pod kierunkiem W. Bienieckiej. Jest absolwentem Wydziału Wokalno–Aktorskiego Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, gdzie studiował u Michała Szopskiego i prof. Kazimierza Pustelaka. Od roku 1991 prowadzi aktywną działalność pedagogiczną przechodząc kolejne stopnie kariery naukowo - dydaktycznej. W roku akademickim 2002/2003 pracował jako vissiting professor we F. Chopin – Keimyung Academy of Music w Daegu (Republika Korei). Obecnie jest profesorem dwóch uczelni artystycznych: Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina oraz Akademii Teatralnej im. Al. Zelwerowicza w Warszawie. 
W roku 2014 uzyskał tytuł profesora sztuk muzycznych.

Na swoim koncie, oprócz licznych koncertów kameralnych i oratoryjnych oraz spektakli teatralnych, ma także udział w najważniejszych festiwalach krajowych oraz wielu zagranicznych (m.in. Scotish Erly Music Festiwal, Holland Festiwal, Schleswick-Holstein Musik Festiwal, Festiwal Stichting Pratum Musicum – Utrecht, Glasgow International Elary Music Festiwal).  Koncertował też w wielu krajach Europy, Azji, Afryki oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W sferze głębokich zainteresowań Cezarego Szyfmana znajdują się również wszelakie formy teatralne. Przykładem tego jest współpraca z kilkoma teatrami w kraju 
(Groteska w Krakowie, Rampa w Warszawie, Baj w Toruniu, Guliwer w Warszawie, Białostocki Teatr Lalek, Teatr Wybrzeże w Gdańsku) przy realizacji spektakli, w których sprawował zarówno opiekę wokalną, jak też kierownictwo muzyczne. 

W jego działalności pedagogicznej niezwykle ważne miejsce zajmuje kształtowanie postaw i umiejętności muzyków najmłodszego pokolenia. Jako doświadczony odtwórca muzyki historycznej, od roku 1995 systematycznie prowadzi szereg warsztatów dla kameralnych zespołów muzyki dawnej. Od kilkunastu lat jest także jurorem odbywającego się corocznie Ogólnopolskiego Przeglądu Kameralnych Zespołów Muzyki Dawnej Schola Cantorum 
w Kaliszu
. Ponadto często zapraszany jest do prowadzenia wykładów i seminariów poświęconych szeroko rozumianej pracy nad głosem, zarówno w zakresie mowy jak i śpiewu.

Za swoją działalność był kilkukrotnie wyróżniany i odznaczany: Nagrodami Rektora I-go i II-go stopnia, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Laureat znaczących nagród w dziedzinie kameralistyki wokalnej zdobytych na prestiżowych konkursach międzynarodowych wraz z zespołem Il CANTO DA CAMERA, a także współlaureat trzech Fryderyków w dziedzinie muzyki dawnej - nagrody przyznawanej przez Akademię Fonograficzną za najwybitniejsze osiągnięcia fonograficzne roku w Polsce.

W Uniwersytecie Muzycznym Fruderyka Chopina pełni funkcję Kierownika Katedry Pedagogiki Wokalnej. Jest współorganizator kilkunastu seminariów  wokalnych   prowadzonych   przez   wybitnych artystów – wokalistów z kraju i zagranicy, współorganizator szeregu spektakli operowych zrealizowanych przez studentów kierunku Wokalistyka Filii w Białymstoku, kierownik kilku edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej „Wyzwania Współczesnej Pedagogiki Wokalnej”.