Pracownicy

dr

Jarosław Praszczałek

Pełniona funkcja: Kierownik Podyplomowych Studiów Dyrygentury Orkiestr Dętych

Wydział: Wydział Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

Katedra: Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

Specjalność: dyrygentura orkiestr dętych, literatura specjalistyczna dla dyrygentów orkiestr dętych

Dyrygent, kompozytor, instrumentalista, pedagog, popularyzator wiedzy o muzyce, wykładowca akademicki. Inicjator powstania oraz kierownik Podyplomowych Studiów Dyrygentury Orkiestr Dętych UMFC. Juror międzynarodowych konkursów dyrygenckich i kompozytorskich.

dr

Jarosław Praszczałek

dyrygentura orkiestr dętych

Ukończył Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (kierunek: dyrygentura symfoniczno-operowa) na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Licencjat obronił w klasie prof. Marka Pijarowskiego, studia magisterskie – w klasie prof. Szymona Kawalli. Swoje umiejętności doskonalił na międzynarodowych kursach dyrygenckich prowadzonych przez takich mistrzów batuty jak Douglas BostockFrank CramerColin Metters czy Johannes Stert. W 2017 roku uzyskał na macierzystej uczelni stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej dyrygentura. Od 2011 roku jest prelegentem koncertów edukacyjnych w Filharmonii Narodowej w Warszawie, a od 2014 roku pracuje jako dyrygent-pedagog w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. Od 2017 roku jest wykładowcą Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia na Wydziale Dyrygentury Symfoniczno-Operowej oraz jest organizatorem licznych konferencji naukowo-artystycznych. Jako dyrygent współpracuje z Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus, Orkiestrą Symfoniczną Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Filharmonią Świętokrzyską im. Oskara Kolberga w KielcachFilharmonią Kameralną im. Witolda Lutosławskiego w ŁomżyFilharmonią Rybnicką im. Braci SzafrankówElbląską Orkiestrą KameralnąRadomską Orkiestrą KameralnąPłocką Orkiestrą Symfoniczną, Śródmiejskim Teatrem Muzycznym, Teatrem Muzycznym Arte Creatura oraz Teatrem Rozmaitości w Warszawie. Z prowadzonymi przez siebie młodzieżowymi orkiestrami, artysta występował w Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Bałtyckiej w GdańskuFilharmonii Częstochowskiej, w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, a także na festiwalach muzycznych w Grecji, Niemczech, na Słowacji i na Węgrzech. Ważną częścią jego działalności dyrygenckiej są również prawykonania utworów muzyki współczesnej oraz popularyzowanie zapomnianych dzieł muzyki polskiej epoki klasycyzmu i romantyzmu (Uwertura Królowa Jadwiga, Koncert fortepianowy g-moll i Koncert fortepianowy G-dur Wojciecha Sowińskiego, Adagio et Allegro Concertans Franciszka Mireckiego, Koncert fortepianowy h-moll Józefa Krogulskiego). Artysta jest jurorem międzynarodowych konkursów dyrygenckich i kompozytorskich

Główne osiągnięcia:

  • 2014 – finalista II edycji programu Scena Młodych Warszawskiej Opery Kameralnej, w ramach którego poprowadził prawykonania oper współczesnych kompozytorów: Wasserstimmen Dariusza Przybylskiego, Labirynt Orfeja Nikolet Burzyńskiej oraz Three Tall Tales of Doctor Monsieur Façade Ryana Latimera.
  • 2015 – finalista III edycji programu Scena Młodych Warszawskiej Opery Kameralnej, w ramach którego poprowadził prawykonanie opery współczesnej Sacred Emily Eunho Changa na podstawie tekstu Gertrudy Stein.
  • 2016 – dwie nominacje do Nagrody Fryderyka oraz nagroda Les Orphées d’Or, za udział w nagraniu płyty sopranistki Joanny Freszel Real Life Song, na którym artysta dyryguje prawykonaniami utworów Miłosza Bembinowa i Katarzyny Szwed.
  • 2017 – stypendysta funduszu dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  • 2018 – tytuł Człowiek Roku (w kategorii Kultura) w plebiscycie magazynu Echo Dnia.
  • 2020 – Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina: od 2017 roku (po obronie dysertacji doktorskiej) współpracuje jako pedagog z Wydziałem Dyrygentury Symfoniczno-Operowej UMFC. Inicjator powstania oraz kierownik Podyplomowych Studiów Dyrygentury Orkiestr Dętych UMFC.