Pracownicy

prof. dr hab.

Paweł Łukaszewski

Funkcja: Prorektor ds. nauki, Przewodniczący Rady Dyscypliny Artystycznej, Kierownik Katedry Kompozycji

Wydział: Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

Katedra: Kompozycji

Specjalność: Kompozycja

Kompozytor, dyrygent, pedagog, laureat konkursów kompozytorskich, Prezes Instytutu Musica Sacra, Dyrektor Chóru Katedry Warszawsko - Praskiej „Musica Sacra” oraz wydawnictwa Musica Sacra Edition. Członek ZAiKS-u i Prezydium Rady Akademii Fonograficznej. Bierze udział w pracach jury konkursów kompozytorskich, m.in. w Arezzo, Rimini, Wenecji, Moskwie, Bukareszcie, na Malcie oraz w Polsce. 

prof. dr hab.

Paweł Łukaszewski

kompozycja

Prorektor ds. nauki

Ukończył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie uzyskując dwa dyplomy: w zakresie gry na wiolonczeli, 1992 – prof. A. Wróbel i kompozycji (z wynikiem celującym), 1995 – prof. M. Borkowski. W 2000 r. uzyskał stopień doktora, a w roku 2006 stopień doktora habilitowanego w zakresie kompozycji. W latach 2010 - 2016 pracował na stanowisku profesora naukowo - dydaktycznego. W roku 2014 otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych, a od roku 2016 pracuje na stanowisku profesora. W 2003 i 2006 został zaproszony jako visiting professor do Chile i Argentyny. W 2010 roku przeprowadził serię wykładów we Francji, Niemczech, Hiszpanii i Norwegii.

Za swoją twórczość kompozytorską otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. w 1994 – II nagrodę na 2. Forum Młodych Kompozytorów w Krakowie oraz wyróżnienie na Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda (1992), w 1995 – I nagrodę na Konkursie Akademii Muzycznej w Warszawie, w 1996 – II nagrodę na 5. Konkursie Kompozytorskim im. Adama Didura w Sanoku (1996), w 1998 – II nagrodę na 27. Międzynarodowym Konkursie Florilege Vocal de Tours we Francji (1995). Został uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy za twórczość kompozytorską (1995), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998), Nagrodą im. św. Brata Alberta (2006), Brązowym Medalem Gloria Artis (2011), Nagrodą Prymasa Polski (2011), Medalem Pro Masovia (2014), Choc de Classica (2014) i Orphee d’Or – Prix Hector Berlioz (2014), Nagrodą im. Jerzego Kurczewskiego (2015), Nagrodą Błogosławionego Michała Sopoćki (2017), Nagrodą Papieskiej Rady Kultury Per artem ad Deum (2020). Otrzymał także dziesięciokrotnie nagrodę fonograficzną Fryderyk (1999, 2005, 2006, 2008, 2011, 2013 – Artysta Roku, 2015, 2016 – dwukrotnie, 2017 - dwukrotnie). Stypendysta Miasta Stołecznego Warszawy (2010). Kompozytor sezonu 2010/2011 Filharmonii Narodowej. Utwory Pawła Łukaszewskiego wykonywane były na ponad 100 festiwalach w kraju i za granicą i są zarejestrowane na ponad 150 polskich i zagranicznych płytach CD (m.in. Hyperion, Warner Classics, Signum Records, DUX, Musica Sacra Edition, Acte Préalable, Centaur Records). Ponad 60 jego utworów zostało wydanych m.in. przez ChesterNovello, PWM, Walton Music, Edition Ferrimontana, Pana Musica Japan.

W Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina piastuje funkcję Prorektora ds. Nauki, Przewodniczącego Rady Dyscypliny Artystycznej, Przewodniczącego Rady Naukowej oraz Kierownika Katedry Kompozycji.