Pracownicy

doc.

Katarzyna Dudek-Kostrzewa

Funkcja: Kierownik

Wydział: Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki

Katedra: Kolegium Pedagogiczne, Uniwersyteckie Centrum Edukacyjne

Specjalność: Metodyka nauczania gry na instrumentach dętych drewnianych, Metodyka prowadzenia zespołów instrumentalnych, Praktyki Inspiracje sztuką – wychowanie do kultury, Zespoły instrumentalne, Instrument dodatkowy-flet, Literatura specjalistyczna-instrumenty dęte

Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie klasy fletu prof. Elżbiety Gajewskiej-Gadziny. Stypendystka rządu polskiego w Konserwatorium Królewskim w Brukseli w klasie fletu prof. Marca Grauwelsa i prof. Georga Dumortier.

doc.

Katarzyna Dudek-Kostrzewa

flet

Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie klasy fletu prof. Elżbiety Gajewskiej-Gadziny. Stypendystka rządu polskiego w Konserwatorium Królewskim w Brukseli w klasie fletu prof. Marca Grauwelsa i prof. Georga Dumortier. Długoletni współpracownik licznych warszawskich teatrów (m.in. „Stara Prochownia”, „Dramatyczny”, „Pracownia Teatr”, „Scena Prezentacje”).

Członek zespołu Teatru Niewielkiego, posiadającego w swoim repertuarze wiele interesujących spektakli, które cieszą się dużym zainteresowaniem publiczności. Jako solistka ma na swoim koncie koncerty z orkiestrami w Polsce (Koszalin, Zielona Góra, Płock i in.) i za granicą (Bułgaria, Francja, Belgia). Muzyk kameralista. W latach 2008 -2016 stały współpracownik Centrum Edukacji Nauczycieli szkół Artystycznych CENSA, kierownik wszystkich edycji kursu pedagogicznego CENSA i opiekun merytoryczny szkoleń.
Od 1990 Pedagog Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina W latach 2004-2008 prodziekan Wydziału Edukacji Muzycznej AMFC.

W UNIWERSYTECIE MUZYCZNYM FRYDERYKA CHOPINA 
Kierownik Kolegium Pedagogicznego (od 2008 r. - dawniej Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne), Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Edukacyjnego (od 2017 r.)