Pracownicy

prof. dr hab.

Andrzej Gębski

Wydział: Wydział Instrumentalny

Katedra: Katedra Instrumentów Smyczkowych

Specjalność: Gra na skrzypcach

Solista, wybitny kameralista i pedagog. Laureat konkursów. Nagrał 20 CD z muzyką polską (premiery fonograficzne). Autor kilkudziesięciu publikacji opracowań wykonawczych utworów skrzypcowych i artykułów metodycznych oraz ponad 60 prawykonań dzieł muzyki polskiej. Profesor zwyczajny UMFC w Warszawie, a także Kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych tejże Uczelni w latach 2016-2019. Dyrektor artystyczny Warszawskiej Orkiestry Smyczkowej im. Z. Brzewskiego i nauczyciel w elitarnej Szkole im. Z. Brzewskiego, w której uczniowie i absolwenci zdobywają  laury w prestiżowych konkursach muzycznych. Juror międzynarodowych i krajowych konkursów skrzypcowych. Wyróżniony m.in.: nagrodami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektora CEA oraz medalem zasłużony Kulturze „Gloria Artis”.

prof. dr hab.

Andrzej Gębski

skrzypce

Skrzypek — solista, kameralista, pedagog. naukę gry na skrzypcach rozpoczął w siódmym roku życia. Studia wiolinistyczne ukończył w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Mirosława Ławrynowicza uzyskując w 1997 r. dyplom z wynikiem celującym. Swoje umiejętności artysta doskonalił pod kierunkiem Wolfganga Marschnera oraz Krystyny Makowskiej i Andrzeja Wróbla (kameralistyka).

Jest laureatem IV Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w Łodzi, II Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego oraz XI Międzynarodowego Konkursu Interpretacji Muzycznej im. Pierra Lantier’a w Paryżu. Od 1997 r. jest członkiem Zespołu Kameralistów Camerata Vistula prowadzonego przez Andrzeja Wróbla, a od 2002 r. pierwszym skrzypkiem. W 1998 r. wraz z Jarosławem Domżałem i Joanną Ławrynowicz założył Warsaw Trio z którym dokonał nagrań płytowych. Jako solista i kameralista Andrzej Gębski uczestniczył w licznych imprezach muzycznych występując na estradach Polski (we wszystkich krajowych filharmoniach i ważniejszych festiwalach), Niemiec, Francji, Turkmenistanu, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Wenezueli, Chin i Tajwanu.

Artysta jest propagatorem muzyki polskiej, dokonał 64 prawykonań i nagrań archiwalnych dla PRiTV utworów skrzypcowych współczesnych kompozytorów polskich, a także nagrał 21 płyt kompaktowych z muzyką polską (w tym 10 dla wydawnictwa „Acte Préalable”), które są premierami fonograficznymi.

Współpraca niestrudzonego propagatora muzyki polskiej – wiolonczelisty Andrzeja Wróbla z jednym z najwybitniejszych skrzypków polskich – Konstantym Andrzejem Kulką doprowadziła do zawiązania tria wykonującego dzieła skrzypcowe i kameralne Karola Lipińskiego. Trio w składzie: Konstanty Andrzej Kulka — solista, Andrzej Gębski, Andrzej Wróbel wykonało prawie 100 koncertów monograficznych z muzyką Lipińskiego, a ukoronowaniem tej działalności stało się w 2012 r. wydanie albumu (6 CD)! z 23 dziełami Lipińskiego.

Od 1998 r. Andrzej Gębski zajmuje się również pracą dydaktyczną w macierzystej Uczelni. Od 2003 r. jest doktorem, od 2008 r. doktorem habilitowanym (pracę habilitacyjną stanowiła publikacja pt. Zagadnienia wykonawcze utworów na skrzypce i fortepian Romualda Twardowskiego), a od 2017 r. profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Od 2000 r. prowadzi klasę skrzypiec w elitarnej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Z. Brzewskiego w Warszawie, a od 2002 r. orkiestrę smyczkową tejże szkoły, którą uformował pod nazwą „Warszawska Orkiestra Smyczkowa im. Zenona Brzewskiego”, z którą występuje w prestiżowych salach koncertowych m.in. w Filharmonii Narodowej, UMFC, w paryskiej sali Unesco i innych czołowych ośrodkach muzycznych. Z tą właśnie orkiestrą artysta zarejestrował wszystkie utwory na orkiestrę smyczkową Romualda Twardowskiego. Ponadto Andrzej Gębski prowadzi klasę skrzypiec podczas Międzynarodowych Kursów w Łańcucie, Streich Akademie w Goch (Niemcy) , a także warsztaty muzyczne „Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci” skupiającego najzdolniejszą młodzież muzyczną kraju. Jest jurorem konkursów i przesłuchań skrzypcowych: Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. G. Ph. Telemanna w Poznaniu, Międzynarodowego Konkursu Młodych Skrzypków im. H. Wieniawskiego w Lublinie, Międzynarodowego Konkursu im. M. Ławrynowicza w Płocku, Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Skrzypków im. S. Serwaczyńskiego w Lublinie, przesłuchań CEA i innych. Andrzej Gębski jest autorem kilkudziesięciu opracowań wykonawczych utworów skrzypcowych wydanych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne oraz wydawnictwo „Euterpe”.

Za osiągnięcia pedagogiczne i artystyczne skrzypek był wielokrotnie nagradzany m.in.: Nagrodą Specjalną oraz Nagrodą I stopnia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, trzykrotnie Nagrodą Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, oraz Medalem UMFC i Medalem Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego.

Skrzypek gra na instrumencie współczesnego polskiego lutnika – Wojciecha Topy.

W UNIWERSYTECIE MUZYCZNYM FRYDERYKA CHOPINA:

  • w latach 2005-2013 Sekretarz Katedry Instrumentów Smyczkowych UMFC
  • w latach 2016- 2019 Kierownik Katedry Instrumentów Smyczkowych UMFC
  • na lata 2013-2020 Członek Zespołu Senackiej Komisji ds.  Rozwoju Uniwersytetu Muzycznego