Pracownicy

prof. dr hab.

Małgorzata Przedpełska-Bieniek

prawo autorskie

Absolwentka sekcji filmowej Wydziału Reżyserii Dźwięku, UMFC w Warszawie, w klasie prof. Jana Szmańdy oraz Wydziału Rytmiki, Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie prof. Barbary Rakowskiej i Barbary Turskiej. Zatrudniona na stanowisku profesora UMFC w Katedrze Reżyserii Dźwięku.

Pracuje zawodowo od 1977 r., w tym w latach 1979 - 1997 na etacie w WFDiF w Warszawie. Jako asystent i drugi operator dźwięku, uczestniczyła przy powstawaniu kilkunastu filmów TV i kinowych. W 1978 r. debiutowała jako pierwszy operator dźwięku. Równolegle rozpoczęła pracę jako montażystka dźwięku, autor opracowań dźwiękowych, organizator nagrań muzycznych, konsultant i ilustrator muzyczny, operator postprodukcji dźwięku. Dotychczas pracowała przy kilkuset filmach, a także reklamach, spektaklach teatralnych i widowiskach. Z wazniejszych warto wynienić: Chopin, pragnienie miłosci i Damę Kameliową Jerzego Antczaka, Nie zabijaj (Dekalog) Krzysztofa Kieślowskiego, Dług Krzysztofa Krauze, Człowieka z żelaza, Les Possedes, Pana Tadeusza Andrzeja Wajdy, Il sole nero, Wherewer You Are, Eter Krzysztofa Zanussiego, Sprawę Gorgonowej, Lekcję martwego języka, Czarnego Mercedesa Janusza Majewskiego, We Own the Night Jammesa Greya, Seriale Dom Jana Łomnickiego, 07 zgłoś się Krzysztofa Szmagiera, Ranczo Wojciecha Adamczyka. Pełniejsza filmografia jest dostępne na www.filmpolski.pl

W latach 1989-1998 pełniła funkcję sound supervisor (osoba odpowiedzialna za dźwięk, opracowania muzyczne i prawne aspekty ich wykonywania) w Studio Filmowym ITI. W 1992 r. otworzyła pierwszą w Polsce fonotekę muzyczną i efektową Sonoria, która działa do dziś. W latach 1995 - 2020 r. kierowała własnym studiem postprodukcyji dźwięku.

Bierze udział w pracach jury polskich i międzynarodowych festiwali filmowych m.in. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Studenckich w Pisku – Czechy, Festiwalu Blue Box w Olsztynie, Festiwalu Kina Niezależnego w Lidzbarku Warmińskim, Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Emigra w Warszawie, Berlinie i Chicago.

Od lat prowadzi działalność dydaktyczną. Wspólnie z prof. Nikodemem Wołk-Łaniewskim opracowała (2002) na zlecenie MEN program nauczania dla techników i szkół policealnych kształcących asystentów i techników dźwięku. Jest autorką, realizowanych na Wydziale Reżyserii Dźwięku, programów nauczania: montażu dźwięku, ilustracji dźwiękowej, produkcji nagrań i prawa autorskiego, a na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowe: produkcji nagrań i prawa autorskiego oraz marketingu w sztuce. Prowadzi zajęcia z tych przedmiotów, w tym indywidualne z ilustracji dźwiękowej w ramach dodatkowych przedmiotów z zakresu reżyserii dźwięku. Opracowała poprzedni program nauki montażu dźwięku w filmie i zajęcia te prowadziła w latach 1985 - 1987, a wspólnie z prof. Małgorzatą Lewandowską przygotowała (2006) modernizację programu nauczania na Wydziale Reżyserii Dźwięku. Jest profesorem UMFC w Warszawie.

Wykłada w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Na Wydziale Reżyserii Filmowej I Telewizyjnej prowadziła przedmioty dźwięk i estetykę dźwięku w filmie, według program autorskiego. Przygotowała program nauczania przedmiotu Postprodukcja dźwięku w filmie, dla specjalności podyplomowych Zarządzanie Cyfrową Postprodukcją i Producent Kreatywny  Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej i od kilku lat prowadzi te zajęcia. Do 2020 r. wykładała produkcję nagrań i prawo autorskie dla studentów Reżyserii Dźwięku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prowadzi zajęcia z estetyki dźwięku w filmie, dźwięku w filmie, nauki o instrumentach produkcji nagrań i prawa autorskiego na wydziałach dźwiękowym i filmowym Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. Współpracowała z Wyższą Szkołą Promocji w Warszawie (utwór), Warszawską Szkołą Filmową (estetyka dźwięku w filmie), podyplomowym studium kierowników produkcji w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego (zajęcia na temat realizacji dźwięku w aspektach prawnych i organizacyjnych) i podyplomowym studium kompozycji muzyki filmowej w Akademii Muzycznej w Łodzi (estetyka opracowań muzycznych i prawne aspekty opracowań muzycznych).

W 2013 r. obroniła pracę doktorską pt. Warstwa muzyczna filmów: Persona non grata w reż. Krzysztofa Zanussiego i Z kroniki Auschwitz cz. 2 Orkiestra w reż. Michała Bukojemskiego. Problemy opracowania muzycznego filmu fabularnego i dokumentalnego. Od 2017 jest doktorem habilitowanym. Przedstawiła autoreferat na temat konsultacji i opracowania muzycznego filmu i serialu Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy w reż. Janusza Majewskiego.

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA

2011 r. statuetka Cinemagic,  2017 r. nagroda Festiwalu Blue Box w Olsztynie, za całokształt działalności zawodowej. 2017 r. Nagroda Rektora UMFC.

Sukcesy konsultanta muzycznego można mierzyć jedynie ngrodami, jakie zdobywają filmy w których zajmował się muzyką oraz nazwiskami reżyserów, a przede wszystkim kompozytorów, którzy proponowali mu wspołpracę. Są to m.in.: Wojciech Kilar, Andrzej Korzyński, Zygmunt Konieczny, Stanisław Radwan, Jerzy Matuszkiewicz, Waldemar Kazanecki, Paweł Szymański, Tomasz Stańko, Wojciech Karolak, Michał Lorenc, Maciej Zieliński, Krzesimir Dębski, Jan A.P.Kaczmarek, a także Michael Legrand, Jean Marie Senia, Cezary Skubiszewski, Eric Demarsan, Brian Look, Maxim Dunajewski.

Na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych nagrodzono muzykę: Jerzego Matuszkiewicza do Wiernej rzeki, Jerzego Satanowskiego do Schodami w górę, schodami w dół i Wrzeciona czasu, Jana Kantego Pawluśkiewicza do Zawróconego, Michała Urbaniaka do Długu, Pawła Szymańskiego do Placu Zbawiciela, Abla Korzeniowskiego do Dużego zwierza, Pawła Mykietyna do Ono, 33 scen z życia, Essential Killing, 11 minut, Michała Lorenca do Wszystko będzie dobrze, Włodzimierza Pawlika do Rewersu. 

Wojciech Kilar otrzymał w Moskwie nagrodę za muzykę do filmu Persona non grata, opracowaną na bazie Koncertu fortepianowego, Preludium chorałowego i pieśni Jak doskonałym tworem jest człowiek.

Polskie orły za muzykę uzyskali: Wojciech Kilar za Pana Tadeusza i Persona non grata, Grzegorz Ciechowski za Wiedźmina, Paweł Mykietyn za 33 sceny z życia i Essencial Killing, Włodzimierz Pawlik za Rewers, Wojciech Karolak za Excentryków, czyli po słonecznej stronie ulicy, Czesław Niemen za Sen o Warszawie.   

W UNIWERSYTECIE MUZYCZNYM FRYDERYKA CHOPINA

Poza pracą stricte dydaktyczną realizuje misję szerokiego propagowania i prezentowania wiedzy o filmowym dźwięku i muzyce filmowej.

W 2005 i 2009 r ukazała się książka Dźwięk w filmie, a w 2017r. książka Sztuka dźwięku. Wykorzystywane są jako podręczniki na wydziałach kształcących operatorów dźwięku i we wszystkich szkołach filmowych w Polsce. Od 2012 r. ukazują się w formie e-book skrypty do prowadzonych przeze mnie przedmiotów. Regularnie powstają popularne artykuły dla kwartalników Kamera, Film Pro oraz Magazynu SFP. Od lutego 2017 r. prowadzony jest blog Z dźwiękiem i wdziękiem. W przygotowaniu są książki o muzyce filmowej i konsultacji muzycznej w filmie.

Działalność popularyzatorska obejmuje też wygłaszane referaty, wykłady gościnne, odczyty i pogadanki, udział w sympozjach i konferencjach naukowych, warsztaty, panele dyskusyjne i spotkania autorskie, występy radiowe i telewizyjne.