Pracownicy

ad. dr

Miłosz Bembinow

Wydział: Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

kompozytor, dyrygent, laureat konkursów kompozytorskich. Autor muzyki chóralnej, orkiestrowej, rozrywkowej i filmowej. Wieloletni animator życia muzycznego, działacz szeregu stowarzyszeń i fundacji. Członek Rady UMFC, Wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

ad. dr

Miłosz Bembinow

kompozycja

Miłosz Bembinow urodził się 1. stycznia 1978 roku w Warszawie. Studiował kompozycję (prof. Stanisław Moryto) i dyrygenturę symfoniczno-operową (prof. Antoni Wit) w warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, gdzie obecnie pracuje jako adiunkt (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Otrzymał szereg nagród i stypendiów – m. in. w 2003 roku stypendium Rządu Bawarskiego na pobyt w Międzynarodowym Ośrodku Sztuki „Villa Concordia” oraz Stypendium Ministra Kultury RP „Młoda Polska” w roku 2004. W latach 2007-2008 pracował na Uniwersytecie Keimyung w Korei Południowej jako gościnny profesor kompozycji. Za swoje osiągnięcia otrzymał Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Dorobek twórczy Miłosza Bembinowa obejmuje zarówno utwory kameralne, orkiestrowe i oratoryjne, jak też muzykę rozrywkową i filmową. Jego kompozycje wykonywane były w większości krajów europejskich, krajach Ameryki Północnej i Południowej oraz w Azji. W ciągu ostatnich kilkunastu lat, muzyka tego kompozytora doczekała się setek wykonań. Utwory te były także prezentowane przez rozmaite rozgłośnie radiowe i telewizyjne oraz zostały wydane na kilkudziesięciu płytach kompaktowych. Kilka spośród tych płyt otrzymało nagrodę polskiego przemysłu fonograficznego „Fryderyk” m. in. w kategoriach Muzyka Współczesna oraz Muzyka Chóralna i Oratoryjna. Album CD&DVD „Łukaszewski i Bembinow – kolędy i pastorałki” osiągnął w 2011 roku status Złotej Płyty DVD, a w roku 2013 także Platynowej Płyty DVD i Złotej Płyty CD. Płyta Joanny Freszel „Real life song”, którą otwiera Nokturn M. Bembinowa, została odznaczona prestiżową nagrodą „Orphée d’Or” w 2016 roku.

Do licznych interpretatorów muzyki Miłosza Bembinowa należą m. in. tacy artyści jak Jerzy Maksymiuk, Agnieszka Duczmal, Wiesław Ochman, oraz zespoły The King’s Singers, BBC Singers, Chóry: Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Narodowego Forum Muzyki, Filharmonii Narodowej czy Polski Chór Kameralny „Schola Cantorum Gedanensis”.

Jako dyrygent Miłosz Bembinow współpracował z wieloma orkiestrami symfonicznymi i dokonał licznych prawykonań oraz nagrań utworów polskich kompozytorów muzyki współczesnej. Od 2000 roku przez kolejnych 7 lat był kierownikiem muzycznym współzałożonej przez siebie Orkiestry Kameralnej „Forum Ensemble”. Ponadto w sezonie 2004/2005 był dyrygentem i kierownikiem muzycznym operetki Kraina Uśmiechu F. Lehára, a w sezonie 2005/2006 dyrygentem musicalu West Side Story L. Bernsteina w Teatrze Muzycznym „Capitol” we Wrocławiu. Od roku 2015 regularnie współpracuje z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie, z którą dokonał m.in. nagrań na płytę CD „I żyli długo i w Szczecinie”.

Postać Miłosza Bembinowa ściśle wiąże się z organizacją życia muzycznego. Jest jednym z głównych inicjatorów festiwalu Uczniowskie Forum Muzyczne oraz Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego Uczniowskiego Forum Muzycznego, które w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie, odbywają się już od ponad 20 lat. W latach 2003-2007 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Muzycznej „Jeunesses Musicales”. W latach 2008-2009 był wicedyrektorem międzynarodowego projektu Keimyung-Chopin Academy of Music w Daegu, w Korei Południowej. Do 2011 roku zaś był prezesem współzałożonej przez siebie w 2002 roku Fundacji Inicjatyw Artystycznych „Sfera Harmonii”.

Obecnie Miłosz Bembinow jest Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia ZAiKS. Jest także Wiceprzewodniczącym Rady Fundacji Music Export Poland oraz delegatem Związku Kompozytorów Polskich do europejskiej federacji European Composer and Songwriter Alliance (ECSA).

W Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Miłosz Bembinow pracuje od kilkunastu lat. Przez ten czas prowadził zajęcia dla studentów wielu specjalności na kilku wydziałach. Obecnie związany jest z Katedrą Kompozycji. Jest także – już trzecią kadencję – Senatorem oraz (od czerwca 2019 roku) członkiem Rady Uczelni. W 2014 roku został odznaczony Medalem „Za zasługi dla UMFC”.