Pracownicy

ad. dr

Miłosz Bembinow

kompozycja

Miłosz Bembinow urodził się 1. stycznia 1978 roku w Warszawie. Studiował kompozycję (prof. Stanisław Moryto) i dyrygenturę symfoniczno-operową (prof. Antoni Wit) w warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, gdzie obecnie pracuje jako adiunkt (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Otrzymał szereg nagród i stypendiów – m. in. w 2003 roku stypendium Rządu Bawarskiego na pobyt w Międzynarodowym Ośrodku Sztuki „Villa Concordia” oraz Stypendium Ministra Kultury RP „Młoda Polska” w roku 2004. W latach 2007-2008 pracował na Uniwersytecie Keimyung w Korei Południowej jako gościnny profesor kompozycji. Za swoje osiągnięcia otrzymał Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 

Dorobek twórczy Miłosza Bembinowa obejmuje zarówno utwory kameralne, orkiestrowe i oratoryjne, jak też muzykę rozrywkową i filmową. Jego kompozycje wykonywane były w większości krajów europejskich, krajach Ameryki Północnej i Południowej oraz w Azji. W ciągu ostatnich kilkunastu lat, muzyka tego kompozytora doczekała się setek wykonań. Utwory te były także prezentowane przez rozmaite rozgłośnie radiowe i telewizyjne oraz zostały wydane na kilkudziesięciu płytach kompaktowych. Kilka spośród tych płyt otrzymało nagrodę polskiego przemysłu fonograficznego „Fryderyk” m. in. w kategoriach Muzyka Współczesna oraz Muzyka Chóralna i Oratoryjna. Album CD&DVD „Łukaszewski i Bembinow – kolędy i pastorałki” osiągnął w 2011 roku status Złotej Płyty DVD, a w roku 2013 także Platynowej Płyty DVD i Złotej Płyty CD. Płyta Joanny Freszel „Real life song”, którą otwiera Nokturn M. Bembinowa, została odznaczona prestiżową nagrodą „Orphée d’Or” w 2016 roku.

 

Do licznych interpretatorów muzyki Miłosza Bembinowa należą m. in. tacy artyści jak Jerzy Maksymiuk, Agnieszka Duczmal, Wiesław Ochman, oraz zespoły The King’s Singers, BBC Singers, Chóry: Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Narodowego Forum Muzyki, Filharmonii Narodowej czy Polski Chór Kameralny „Schola Cantorum Gedanensis”.

 

Jako dyrygent Miłosz Bembinow współpracował z wieloma orkiestrami symfonicznymi i dokonał licznych prawykonań oraz nagrań utworów polskich kompozytorów muzyki współczesnej. Od 2000 roku przez kolejnych 7 lat był kierownikiem muzycznym współzałożonej przez siebie Orkiestry Kameralnej „Forum Ensemble”. Ponadto w sezonie 2004/2005 był dyrygentem i kierownikiem muzycznym operetki Kraina Uśmiechu F. Lehára, a w sezonie 2005/2006 dyrygentem musicalu West Side Story L. Bernsteina w Teatrze Muzycznym „Capitol” we Wrocławiu. Od roku 2015 regularnie współpracuje z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie, z którą dokonał m.in. nagrań na płytę CD „I żyli długo i w Szczecinie”.

 

Postać Miłosza Bembinowa ściśle wiąże się z organizacją życia muzycznego. Jest jednym z głównych inicjatorów festiwalu Uczniowskie Forum Muzyczne oraz Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego Uczniowskiego Forum Muzycznego, które w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie, odbywają się już od ponad 20 lat. W latach 2003-2007 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Muzycznej „Jeunesses Musicales”. W latach 2008-2009 był wicedyrektorem międzynarodowego projektu Keimyung-Chopin Academy of Music w Daegu, w Korei Południowej. Do 2011 roku zaś był prezesem współzałożonej przez siebie w 2002 roku Fundacji Inicjatyw Artystycznych „Sfera Harmonii”.

Obecnie Miłosz Bembinow jest Wiceprzewodniczącym Zarządu i Przewodniczącym Zarządu Sekcji Autorów Dzieł Muzyki Poważnej w Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS. Jest także Wiceprzewodniczącym Rady Fundacji Music Export Poland oraz delegatem Związku Kompozytorów Polskich do europejskiej federacji European Composer and Songwriter Alliance (ECSA).

 

W Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina Miłosz Bembinow pracuje od kilkunastu lat. Przez ten czas prowadził zajęcia dla studentów wielu specjalności na kilku wydziałach. Obecnie związany jest z Katedrą Kompozycji. Jest także – już trzecią kadencję – Senatorem oraz (od czerwca 2019 roku) członkiem Rady Uczelni. W 2014 roku został odznaczony Medalem „Za zasługi dla UMFC”.