Pracownicy

prof. dr hab.

Ryszard Cieśla

Wydział: Wydział Wokalno-Aktorski

Absolwent AMFC w Warszawie. Solista Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie od 1983 r. Baryton. Absolwent Podyplomowych Studiów Administracji i Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.

prof. dr hab.

Ryszard Cieśla

śpiew

W kwietniu 2017 roku wybrany na funkcję Prezesa Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w kadencji 2017-2022.

Członek Zespołu przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. pracy nad ustawą o uprawnieniach artysty zawodowego.

Członek Zespołu Antykryzysowego przy MKiDN na czas pandemii.

Członek Rady ds. Instytucji artystycznych przy Ministrze Kultury od 2021 r.

Nagrał do zbiorów archiwalnych Polskiego Radia pieśni St. Moniuszki, I. J. Paderewskiego, K. Szymanowskiego, F. Schuberta, R. Schumanna, G. Mahlera, R. Straussa i M. Ravela.

W roku 2010 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Członek zespołu muzyki dawnej „Bornus Consort” w latach ’83 – ’87.

Laureat II nagrody na Międzynarodowym Konkursie wokalnym w 's-Hertogenbosh w Holandii w 1986 r, oraz nagrody specjalnej za wykonanie pieśni kompozytora niderlandzkiego.

Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w Hochschule fuer Music und Darstellende Kunst we Wiedniu.

Katalog kilkudziesięciu partii operowych prezentowanych scenicznie obejmuje m.in role Figara w "Cyruliku sewilskim", Hrabiego w "Weselu Figara", Marcellego w "Cyganerii", Walentego w "Fauście", Janusza w „Halce”, Uroka w „Manru” czy Adama w "Raju utraconym".

W latach 2005-2008 Dziekan Wydziału Wokalnego AMFC, w latach2008-2012 Prorektor ds. dydaktyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Ponownie wybrany na funkcję Dziekana Wydziału w latach 2012-2016 i na kolejną kadencję w latach 2016-2020. Przeprowadził reformę dydaktyczną wydziału przywracając mu kształt wokalno-aktorski. Pedagog.