Pracownicy

dr hab.

Adam Bogdan Bogacki

kontrabas

ADAM BOGACKI należy do niewielkiego grona polskich kontrabasistów solistów i kameralistów. Ukończył PSM I i II st. w Bytomiu w klasie wybitnego pedagoga i lidera  grupy  kontrabasów  NOSPR prof. Gerarda Przybyły, otrzymując  dyplom  z wyróżnieniem.  Następnie odbył studia w  AM  im.  F.Chopina w  Warszawie w klasie profesorów; Tadeusza Pelczara oraz Andrzeja Mysińskiego.Po ukończeniu studiów w 1993r. w  wyniku konkursu został asystentem  klasy  kontrabasu  AM im.F.Chopina w Warszawie.  W następnych  latach  pracy w Akademii  Muzycznej obronił doktorat oraz habilitację , pełniąc funkcję adiunkta , zaś w 2012 r. uzyskał  stanowisko  profesora  nadzwyczajnego  UMFC w katedrze Instrumentów smyczkowych.

Równocześnie od 1993r. pełni  funkcję  pierwszego  kontrabasisty  Orkiestry Polskiego Radia W Warszawie umiejscowionej w  Studiu  koncertowym S1. im. W.Lutosławskiego. Stale współpracował z orkiestrą Sinfonia Varsowia ,Menuhin Festiwal Orchestra / pod batutą  Lorda sir J.Menuhina./ Polską  Filharmonią Kameralną w Gdańsku ,Orkiestrą  Kameralną  FN  oraz  z  Orkiestrą Kameralną ;Concerto Avenna; Z zespołami tymi koncertował w Polsce , w większości krajów europejskich oraz Zjednoczonych  Emiratach  Arabskich , Japonii  i Korei.   Prowadzi   również intensywną działalność koncertową i fonograficzną jako solista oraz muzyk wybitnych zespołów kameralnych min ; Kwartetem Wilanów , Kwartetem Camerata , Kwartetem Prima Vista , Nowym Triem Warszawskim.Koncertuje i nagrywa  również z takimi pianistami jak ; Januszem Olejniczakiem , Piotrem Palecznym, Piotrem Kopińskim ,Tamarą Granat, Ewą  Skardowską , Waldemarem  Malickim , Adrianem Kredą,  Markiem  Drewnowskim ,Grzegorzem Gorczycą .Jako solista  współpracuje  z  wieloma dyrygentami i orkiestrami w Polsce wykonując dzieła literatury kontrabasowej od baroku do muzyki współczesnej często pisanej specjalnie dla A.Bogackiego. W zakresie  pedagogiki, metodyki oraz  gry na  kontrabasie  A.Bogacki  prowadzi  mistrzowskie  kursy  interpretacji muzycznej w  wielu  miastach polski min; w Warszawie ,Wrocławiu ,Bytomiu ,Nowym Sączu , Łomży ,Radomiu , Zamościu, Teresinie. A.Bogacki jest również wraz z pedagogiem Jackiem Kicmanem twórcą i organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu im.prof. Tadeusz Pelczara .

   

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA: - Zasłużony Działacz Kultury - Nagroda Ministra Kultury 2003r.

- Nagroda Pierwszego Stopnia Rektora A.M. w Warszawie 2004r.

-Nagroda Polskiego Przemysłu Fonograficznego ;FRYDERYK 97r./ Płyta CD Robert Kabara-skrzypce , Kwartet Camerata , Adam Bogacki /

- NOMINACJA do nagrody FRYDERYK 2016r. /Płyta CD A.Bogacki /K.Dębski - Polska Orkiestra Radiowa./

- Nagrody i nominacje w zespołach orkiestrowych i kameralnych ; FRYDERYK; z zespołami ; Polska Orkiestra Radiowa , Concerto Avenna w latach 1998-2019r.

- KONCERTY jako solista oraz kursy mistrzowskie w ramach Światowych Festiwali Kontrabasowych we Wrocławiu./ 2008 - 2014r./

- Płyta CD Polskiego Radia - KONTRABAS 2006r. Polska Orkiestra Radiowa . 

 

W UNIWERSYTECIE MUZYCZNYM FRYDERYKA CHOPINA:

Działalność dydaktyczna - zakres przedmiotów ; KONTRABAS , Studia Orkiestrowe, Literatura Specjalistyczna ,Metodyka nauczania Gry na kontrabasie ,Zespoły kameralne.

- Prowadzenie i organizacja mistrzowskich kursów kontrabasowych z udziałem gości zagranicznych / min; Niemcy , Szwajcaria , Dania ./

-cykl kursów w ramach współpracy z CEA - Basujmy Razem.

-Juror Ogólnopolskiego Turnieju Wiolonczelowo kontrabasowego.2020r.

- koncerty w ramach festiwalu i kursu Od Chopina do Góreckiego.

- wiceprzewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej .2020r.