Pracownicy

dr hab.

Katarzyna Makal-Żmuda

prof. UMFC

Funkcja: Dziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki; Filia w Białymstoku

Wydział: Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Filii UMFC w Białymstoku

Katedra: Katedra Pedagogiki Instrumentalnej

Specjalność: Fortepian

Pianistka, kameralistka, pedagog, autorka publikacji naukowych, doktor habilitowany sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka, wieloletni prezes Stowarzyszenia Muzycznego Camerata, animatorka życia muzycznego, inicjatorka i kierownik artystyczny Konkursu Duetów Fortepianowych w Ełku, członek Towarzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku.

dr hab.

Katarzyna Makal-Żmuda

prof. UMFC

fortepian

Pianistka, kameralistka, pedagog, autorka publikacji naukowych, doktor habilitowany sztuki muzycznej, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Filii w Białymstoku, gdzie prowadzi klasę fortepianu i kameralistyki fortepianowej, animatorka życia muzycznego, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych im. Barbary Halskiej i Witalisa Raczkiewicza w Białymstoku oraz Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych w Ełku, a także Konkursów Kameralnych im. Zbigniewa Popielskiego w Filii UMFC. Aktualnie pełni funkcje prodziekana Filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz kierownika Pracowni  Fortepianu, Klawesynu  i Organów w Katedrze Pedagogiki Instrumentalnej. Jednocześnie prowadzi klasę fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Ełku. Za działalność artystyczną i pedagogiczną otrzymała szereg nagród i dyplomów uznania.

Jest absolwentką prof. Jerzego Godziszewskiego (Mistrzowskie Studia Podyplomowe w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, 2001 - 2004). Studiowała także pod kierunkiem prof. Joanny Domańskiej (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 1992-1995) oraz prof. Marka Drewnowskiego (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, 1995-1997). W dziedzinie kameralistyki kształciła się pod kierunkiem prof. Reginy Michalak, prof. Krystyny Słobodnik oraz prof. Marii Gozdeckiej. Laureatka IV Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego w Lublinie oraz kilkunastu wyróżnień i nagród dla  pianisty – akompaniatora na konkursach w kraju i zagranicą.

Prowadzi ożywioną działalność artystyczną wykonując programy recitalowe i koncerty kameralne obejmujące repertuar od baroku do współczesności. Występowała w kraju, min. na scenie Filharmonii Podlaskiej, Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, a także we Włoszech, Szwajcarii, Niemczech, na Litwie i Białorusi. Dla TVP2 zarejestrowała utwory fortepianowe Józefa Kofflera do programu  poświęconego pamięci kompozytora. Nagrywała dla firm fonograficznych m.in. z Włodzimierzem Promińskim - Polskie sonaty skrzypcoweŻeleński, Noskowski  (Polskie Nagrania) – nominacja do nagrody Fryderyk 2012,  z Olgą Anikiej – Poeme Duo Piano - Maksymiuk, Popielski, Serocki (AP0404). Ponadto jest pomysłodawcą koncepcji serii wydawniczej  dzieł Zbigniewa Popielskiego - jak dotąd, opracowała merytorycznie wybrane utwory fortepianowe, kameralne oraz trzy cykle pieśni na głos z fortepianem, a także nagrała utwory fortepianowe i kameralne Popielskiego (ARCD010). Obecnie prowadzi prace badawcze nad spuścizną Antoniego Rutkowskiego oraz kontynuuje nagranie dzieł wszystkich kompozytora.