Pracownicy

ad. dr hab.

Katarzyna Makal-Żmuda

fortepian

Jest absolwentką prof. Jerzego Godziszewskiego (Mistrzowskie Studia Podyplomowe w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, 2001 - 2004). Studiowała także pod kierunkiem prof. Joanny Domańskiej (Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 1992-1995) oraz prof. Marka Drewnowskiego (Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, 1995-1997). W dziedzinie kameralistyki kształciła się pod kierunkiem prof. Reginy Michalak, prof. Krystyny Słobodnik oraz prof. Marii Gozdeckiej.

Pracę w białostockiej Filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina  podjęła w 1997 roku. W 2014 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego. W latach 2019/2020 pełniła funkcję kierownika Pracowni  Fortepianu, Klawesynu  i Organów w Katedrze Pedagogiki Instrumentalnej. W 2020 roku została powołana na prodziekana Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki. Aktualnie prowadzi klasę fortepianu, kameralistyki, naukę akompaniamentu z grą a vista, a także jako pianista – akompaniator  współpracuje z klasą skrzypiec. 

Występowała jako solistka i kameralistka w kraju (min. na scenie Filharmonii Podlaskiej i Podkarpackiej) oraz za granicą we Włoszech, Szwajcarii, Niemczech, na Litwie i Białorusi. W latach 2007 – 2012 była członkiem “Trio Camerata Masuriensis”, a od 2015 roku tworzy wraz z Olgą Anikiej duet na dwa fortepiany “Poème Piano Duo”. Nagrywała dla firm fonograficznych, m.in.: płytę  z Włodzimierzem Promińskim - Polskie sonaty skrzypcoweŻeleński, Noskowski  (Polskie Nagrania),  utwory solowe oraz z Olgą Anikiej- Maksymiuk, Popielski, Serocki  (Acte Prealable), kompozycje fortepianowe Zbigniewa Popielskiego oraz w duecie z Aliną Mleczko (saksofon). Dla TVP2 zarejestrowała utwory fortepianowe Józefa Kofflera do programu  poświęconego pamięci kompozytora.

Zapraszana była do jury przesłuchań i konkursów pianistycznych oraz jako wykładowca warsztatów muzycznych i prelegent konferencji naukowych. W latach 1997 – 2004 pracowała w ZSM im. I.Paderewskiego w Białymstoku, a od 2004 roku  prowadzi  klasę fortepianu w ZPSM I i II stopnia w Ełku. Wśród jej uczniów znajdują się liczni zdobywcy nagród i wyróżnień konkursowych. Za działalność artystyczną i pedagogiczną była wielokrotnie nagradzana przez Dyrektora ZPSM w Ełku, Starostę Powiatu Ełckiego, Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

Jest laureatką IV Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego im. J. Hofmanna w Lublinie, nagrody dla pianisty - akompaniatora na  I Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. A. Kucingio w Wilnie oraz kilkunastu wyróżnień za akompaniament na konkursach muzycznych w kraju.  W 2012 roku otrzymała nominację do nagrody „Fryderyk” w kategorii muzyka kameralna za płytę nagraną z Włodzimierzem Promińskim - Polskie sonaty skrzypcowe- Żeleński, Noskowski, wydaną przez Polskie Nagrania.

W Filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina  była kierownikiem naukowym konferencjj pt.: “Kształcenie przyszłych dyrygentów, instrumentalistów  i wokalistów w aspekcie pracy pianisty - korepetytora”, kierownikiem warsztatów kameralnych  pod kierunkiem prof. Sławomira Dobrzańskiego, a także inicjatorką seminarium pianistycznego prowadzonego przez prof. Jerzego Godziszewskiego. Od wielu lat zajmuje się pracą naukowo – badawczą nad spuścizną kompozytorską wybitnego białostockiego kompozytora – Zbigniewa Popielskiego. Jest pomysłodawcą koncepcji serii wydawniczej jego utworów - jak dotąd opracowała merytorycznie wybrane utwory fortepianowe, kameralne oraz trzy cykle pieśni na głos z fortepianem. Była także inicjatorem i kierownikiem merytorycznym dwóch edycji Konkursu Kameralistyki Wokalnej i Fortepianowej im. Zbigniewa Popielskiego. Publikowała artykuły w Zeszytach Naukowych pt.: “Fryderyk Chopin – Cykl 24 Preludiów op.24 – analiza i interpretacja” i “Kreatywna koncepcja pedagogiki Fryderyka Chopina”. Jest autorką książki z dziedziny kameralistyki fortepianowej pt.: “Polska sonata skrzypcowa końca XIX wieku – Pianistyczne zagadnienia w sonatach skrzypcowych Władysława Żeleńskiego i Zygmunta Noskowskiego”. Ponadto w 2009 roku współpracowała z prof. Barbarą Halską w ramach projektu  polsko – norweskiego mostu kulturowego dla duetów fortepianowych – Białystok/Trondheim, a w 2018 roku, jako koordynator VI Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych w Białymstoku.