Pracownicy

dr hab.

Dorota Całek

Wydział: Wydział Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki

Katedra: Katedra Edukacji Muzycznej

Specjalność: emisja głosu, śpiew indywidualny

Śpiewaczka, pedagog, doktor habilitowany w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie wokalistyka. Wieloletnia solistka Warszawskiej Opery Kameralnej. Profesor nadzwyczajny na Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym w Kaliszu (UAM).

dr hab.

Dorota Całek

śpiew

Śpiewaczka (sopran) i pedagog urodziła się w Warszawie i tu podjęła studia muzyczne. W 1994 r. ukończyła Wydział Wokalno - Aktorski Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (obecnie Uniwersytet Muzyczny) w klasie prof. Haliny Słonickiej, a w 2009 r. Podyplomowe Studia Logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. W 2010 r. w Akademii Muzycznej im. G i K. Bacewiczów w Łodzi otrzymała tytuł doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka, a w 2018 r., na tej samej Uczelni, tytuł doktora habilitowanego.

Zadebiutowała rolą Zuzanny w dyplomowym przedstawieniu „Wesela Figara” W. A. Mozarta na scenie Warszawskiej Opery Kameralnej, po którym została przyjęta do zespołu solistów tego teatru. Występowała w nim w l. 1994- 2009 w operach takich kompozytorów jak: C. Monteverdi, F. Caccini, S. Landi, G. B. Lully, B. Galuppi, D. Cimarosa, G. Rossini, L. Janaček, B. Matuszczak. Z zespołem WOK śpiewała we Francji, Niemczech, Szwajcarii, Rosji i Libanie.

Współpracowała także z Teatrem Muzycznym Roma (Diana w „Orfeuszu w piekle” J. Offenbacha ) i Operą Bałtycką w Gdańsku (Hrabina w „Weselu Figara” W. A. Mozarta). W 2000 r. w Berlinie wzięła udział w międzynarodowym projekcie: „Opera for four buses” z muzyką Krzysztofa Knittla, a w 2002 r. w Gali Moniuszkowskiej w Operze Lwowskiej. Za swój największy sukces sceniczny artystka uważa partię Kościelnichy w pierwotnej wersji „Jenufy” L. Janačka, wystawionej w WOK w 2004 r. 

Wykonuje także repertuar kameralny i oratoryjny; występowała   m. in. w Studio S1 w Warszawie i  Filharmonii Narodowej oraz Filharmoniach: Krakowskiej, Lubelskiej i Kaliskiej, a także na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Turcji.

W 2002 r. wzięła udział w nagraniu płyty: „Jezu, ufam Tobie” z muzyką Romualda Twardowskiego, a w 2005 r. nagrała pieśni tego kompozytora dla Polskiego Radia. Dokonała licznych nagrań dla wydawnictw pedagogicznych, a także, wspólnie z organistką Mariettą Kruzel- Sosnowską, nagrała dwie płyty: z polskimi pieśniami Maryjnymi: „O Mario, bądź pozdrowiona” (Megavox, 2013) i ze współczesnymi utworami o charakterze pasyjnym: „Luctus/ Żałość” (Acte Prealable, 2017).

Obecnie koncertuje głównie w repertuarze polskim- z jednej strony prezentując muzykę zapomnianą (m. in. Aleksandra Zarzyckiego, Ludomira Michała Rogowskiego), zaś z drugiej- dokonując prawykonań utworów m. in. Romualda Twardowskiego, Mariana Sawy, Pawła i Marcina T. Łukaszewskich. 

W 2020 r. ukazała się monografia jej autorstwa: Utwory na głos sopranowy Romualda Twardowskiego (Wydawnictwo muzyczne Polihymnia, Lublin).

Zajmuje się także działalnością dydaktyczną: pracuje na stanowisku profesora na Wydziale Pedagogiczno- Artystycznym w Kaliszu (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), gdzie uczy emisji głosu na kierunku Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuki Muzycznej. Jako wykładowca emisji głosu współpracuje także z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W l. 2008- 2019 prowadziła zajęcia emisji głosu dla specjalności nauczycielskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu, Koła Miłośników Żywego Słowa przy Towarzystwie Przyjaciół Języka Polskiego oraz członkiem zarządu Oddziału warszawskiego Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

Od 2019 r. współpracuje z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina