Pracownicy

as. dr

Tomasz Soczek

organy

Tomasz Soczek (ur. 1990) jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie organów prof. dra hab. Juliana Gembalskiego i prof. AM dra hab. Witolda Zabornego. W ramach programu stypendialnego Erasmus+ kształcił się również u prof. Jaroslava Tůmy na Wydziale Muzycznym Akademii Sztuk Scenicznych w Pradze w Republice Czeskiej. W 2020 r., obroniwszy rozprawę pt. „Improwizowane formy muzyki organowej w stylistyce renesansowej i barokowej. Praktyka improwizacji organowej do XVIII wieku w ujęciu historycznym i kognitywnym”, uzyskał na katowickiej Akademii stopień naukowy doktora sztuki. Jest laureatem kilku międzynarodowych i krajowych konkursów organowych, m.in. III Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Alexandra Goedicke w Moskwie (II nagroda i nagroda specjalna), III Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Jana Kucharskiego w Łodzi (II nagroda, I nie przyznano), XVIII Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Petra Ebena w Opavie (II nagroda), II Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Kurta Boßlera we Freiburgu (III nagroda) i V Międzynarodowego Konkursu Organowego im. Daniela Herza w Brixen (III nagroda). Został dwukrotnym stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz laureatem nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej. Jako solista i kameralista występuje w festiwalach muzycznych w Polsce i za granicą. Pracuje na stanowisku asystenta na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie i prowadzi działalność pedagogiczną na szczeblu szkoły muzycznej I i II stopnia. Ukończył podyplomowe studia w zakresie tyflopedagogiki, pracuje m.in. z uczniami niewidomymi i słabowidzącymi. Pełni również funkcję organisty klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Krakowie, gdzie organizuje cykl koncertów organowych pod tytułem „Karmelitańskie Spotkania z Muzyką Organową”.

 

Główne osiągnięcia:

II nagroda i nagroda specjalna na III Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Alexandra Goedicke w Moskwie; II nagroda (I nie przyznano) na II Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Jana Kucharskiego w Łodzi; II nagroda na XVIII Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Petra Ebena w Opavie; III nagroda na II Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Kurta Boßlera we Freiburgu, III nagroda na V Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Daniela Herza w Brixen; dwukrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014, 2015) oraz laureat nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej (2015).

 

W Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina:

Dr Tomasz Soczek pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Organów i Klawesynu, gdzie prowadzi przedmioty gra na organach oraz improwizacja organowa.