Pracownicy

ad. dr

Temina Cadi Sulumuna

Wydział: Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

Specjalność: harfa

Doktor sztuki muzycznej, harfistka, muzykolog. Otrzymała tytuł zawodowego magistra sztuki z wynikiem celującym w klasie harfy prof. Urszuli Mazurek na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Tamże ukończyła z oceną celującą staż w klasie harfy prof. Urszuli Mazurek.

ad. dr

Temina Cadi Sulumuna

harfa

Harfistka, muzykolog. Otrzymała stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy doktorskiej „Nowe spojrzenie na interpretację wybranych wirtuozowskich utworów na harfę solo Henriette Renié na tle postawy duchowej kompozytorki”. Laureatka Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”, a także  stypendystka Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz Ministra Kultury i Prezesa Rady Ministrów. Laureatka konkursów (UFAM, Paryż; Drugi  Konkurs Wykonawczy Utworów W. Lutosławskiego, Drozdowo), finalistka VII Konkursu Muzyki XX i XXI Wieku dla Młodych Wykonawców. Swą edukację muzyczną dopełniała kursami mistrzowskimi prowadzonymi przez takich profesorów, jak Susann McDonald, Germaine Lorenzini, Helga Storck, Urszula Mazurek, Elżbieta Szmyt.

Jako harfistka solistka i kameralistka koncertowała w kraju i zagranicą, m.in. w Filharmonii Narodowej, Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie, Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (np. w ramach ogólnopolskiej konferencji „Słuch absolutny Romana Palestra” zorganizowanej przez Katedrę Teorii Muzyki UMFC, Gabinet Zbiorów Muzycznych BUW i Polskie Towarzystwo Analizy Muzycznej), w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi,  Akademii Muzycznej w Krakowie,  Akademii Muzycznej  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie z okazji Muzycznych Czwartków w Łazarskim, Moulin d’Andé we Francji w ramach Académie Internationale du Moulin d’Andé, Ostrawie, w Instytucie Teatralnym (z okazji zorganizowanej przez Fundację Przyjaciół Sztuk Aurea Porta premiery II tomu dramatów Bogusława Schaeffera), Planetarium w Centrum Nauki Kopernik, Miejskim Domu Kultury w Łańcucie, Mediatece Start-Media w Warszawie, Muzeum w Petrykozach, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, siedzibie Fundacji Przyjaciół Sztuk Aurea Porta w Warszawie z okazji Pierwszej Nocy Muzeów i Drugiej Nocy Muzeów tejże Fundacji, Świątyni w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto. Brała udział w prestiżowych festiwalach, występując w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w ramach Festiwalu Monograficznego Twórczości Witolda Lutosławskiego, w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN podczas festiwalu „7. Era Schaeffera”, w Basenie Artystycznym w Warszawie w ramach festiwalu „11. Era Schaeffera – The Eternal Carousel”. W audycji „Wybieram Dwójkę” w Radiu Dwójka 18 października 2019 roku udzieliła wywiadu na temat festiwalu „11. Era Schaeffera – The Eternal Carousel” i  dzieł kompozytora Bogusława Schaeffera. 
Jej kunszt harfistki potwierdzają recenzje, np. z koncertu w Muzeum w Petrykozach z okazji prapremierowej prezentacji tomu wierszy Zbigniewa Kostrzewy „Poemat Katyński” (W., „Poemat katyński i harfa”, [w] „Co? Gdzie? Kiedy? Na Mazowszu” nr 5, 27 marca 2008, ISSN 1643–6008, s. 5), z recitalu w Mediatece Start-Media w Warszawie (WKS, „Wirtuoz harfy na Wrzecionie”, [w] „Nasze Bielany” nr 3, marzec 2013, ISSN 1507–7195, s. 9), z  Festiwalu „11. Era Schaeffera – The Eternal Carousel” w Basenie Artystycznym w Warszawie (MB, „Te same braki odpowiedzi [relacja z Ery Schaeffera]”, [w] „Presto”, pt., 1 listopada 2019 http://www.prostoomuzyce.pl/te-same-braki-odpowiedzi-relacja-z-ery-schaeffera).

Ma w swoim dorobku naukowym monografię („Hommage à Henriette Renié. Wybór korespondencji kompozytorki”, zebrała, przełożyła, wstępem i objaśnieniami opatrzyła Temina Cadi Sulumuna, przedsłowie Wojciech Nowik, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, 2017), a także artykuły w językach polskim, angielskim i francuskim opublikowane, m.in. przez wiodące międzynarodowe wydawnictwa naukowe Brepols Publishers i Springer Nature Switzerland AG. Jako badacz brała czynny udział w zagranicznych i polskich konferencjach naukowych, wygłaszając referaty w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim i polskim (Aveiro, Budapeszt, Dublin, Glasgow, Karlsruhe, Londyn, Lucca, Manchester, Nottingham, Petersburg, Wilno, Bydgoszcz, Rzeszów, Warszawa). 
Wykładała w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie harfy. W Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego prowadziła dwa autorskie przedmioty: „Harfa w muzyce XIX-XX wieku” i „Translatorium angielskich tekstów muzykologicznych”, a także dwukrotnie prowadziła kurs „Niezbędnik muzyczny, czyli co każdy powinien wiedzieć o muzyce klasycznej” na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego.