Pracownicy

st. wykł.

Piotr Rogowski

akustyka

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Pracę dyplomową, przygotowaną w Zakładzie Akustyki pod kierunkiem doc. dr hab. Witolda Straszewicza, obronił w 1990 roku. Od 1992 roku pracuje w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. W latach 1992 - 2018 zatrudniony w Katedrze Akustyki Muzycznej na Wydziale Reżyserii Dźwięku, obecnie współpracownik tej Katedry. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu podstaw elektroniki, akustyki, elektroakustyki i matematyki. Uczestnik prac badawczych na Uniwersytecie Muzycznym i w innych ośrodkach. Jego główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z zagrożeniami słuchu wywołanymi ekspozycją na dźwięki muzyczne, charakterystykami systemu słuchowego i właściwościami słuchu absolutnego. Prowadził badania nad metodami analizy akustycznej nagrań muzycznych. Zajmuje się również zastosowaniem metod statystycznych w badaniach psychoakustycznych.

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA

Autor lub współautor przeszło 60 publikacji naukowych i doniesień konferencyjnych z zakresu akustyki.

W UNIWERSYTECIE MUZYCZNYM FRYDERYKA CHOPINA

Współorganizator konferencji Warszawska Akademia Matematyki i Muzyki w 2016 roku.