Pracownicy

doc. dr

Ewa Wilczyńska

Wydział: Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki

Specjalność: Kształcenie słuchu, Czytanie nut głosem

Teoretyk muzyki, pedagog, pianistka. Od 1992 roku pedagog kształcenia słuchu w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, obecnie na stanowisku docenta. Przez prawie 30 lat pracowała jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie. Od 1991 roku korepetytor-pianista Chóru Filharmonii Narodowej w Warszawie.

doc. dr

Ewa Wilczyńska

teoria muzyki

Absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie: 1991- dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki; 1993- dyplom na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym Filli w Białymstoku, specjalność: fortepian (klasa prof. Jana Kadłubiskiego). W 2001 uzyskała w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach kwalifikacje I stopnia w zakresie teorii muzyki (promotor prof. Danuta Dobrowolska-Marucha).

Prowadzi przedmiot: Kształcenie słuchu na Wydziale Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki i na Wydziale Instrumentalnym oraz Czytanie nut głosem w ramach Specjalizacji Pedagogicznej Kształcenia Słuchu (do maja 2015) a od 2017 na studiach II stopnia, specjalność: Wokalistyka chóralna. Była wykładowcą  podczas 6 edycji Podyplomowych Studiów Pedagogiki Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych: zajęcia Kształcenia słuchu ( 2004-2016) oraz Seminarium pracy dyplomowej (2004-2014). Promotor kilku prac licencjackich i magisterskich, głównie z zakresu kształcenia słuchu.

Bierze czynny udział w konferencjach i sesjach naukowych o zasięgu zarówno krajowym jak i międzynarodowym wygłaszając referaty i prowadząc lekcje pokazowe kształcenia słuchu z uczniami szkół muzycznych i studentami oraz jest autorką publikacji z zakresu teorii muzyki, głównie kształcenia słuchu.

W ramach współpracy z polskim szkolnictwem muzycznym niższych stopni bierze aktywny udział w Seminariach z kształcenia słuchu przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli prowadząc: wykłady, konsultacje metodyczne oraz lekcje pokazowe. Przez wiele lat uczestniczyła także w pracach jury: Szkolnego Konkursu Solfeżowego (ZPSM im. F. Chopina w Warszawie) i Spotkań Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia „Wykształcony słuch” (PSM I i II st. w Żyrardowie) a także jako nauczyciel laureatki I nagrody była jurorem Ogólnopolskiego Konkursu Solfeżowego w Bielsku-Białej w 2007 roku. Przez wiele lat była wykładowcą Literatury fortepianowej i Kształcenia wyobraźni muzycznej podczas  letnich warsztatów muzycznych przeznaczonych dla młodych pianistów: laureatów konkursów pianistycznych (Krynica Zdrój) oraz uczniów i nauczycieli klas fortepianu szkół muzycznych I stopnia i klas gimnazjalnych szkół muzycznych II stopnia ( Augustów, Gorlice, Szczecinek).

Obok działalności naukowej i pedagogicznej prowadzi ożywioną działalność artystyczną jako pianista-akompaniator wraz z Chórem Filharmonii Narodowej w Warszawie, z którym współpracuje od prawie 30 lat. Z zespołem tym, kierowanym do 2016 roku przez prof. Henryka Wojnarowskiego a od 2017 roku przez Bartosza Michałowskiego koncertowała zarówno w kraju jak i za granicą. Współpracowała ponadto jako pianistka z Warszawskim Chórem Chłopięcym i Męskim prowadzonym przez Krzysztofa Kusiela-Moroza (koncerty w kraju oraz Japonii, Niemczech i Norwegii). Koncertowała także z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej, realizując partie fortepianu w wielu dziełach symfonicznych i wokalno-instrumentalnych, brała udział w Festiwalach Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień oraz Forum Lutosławskiego.

 

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA

Do czołowych osiągnięć pedagoga zaliczyć możemy publikacje w Zeszytach Naukowych Akademii Muzycznej im. F. Chopina, w serii wydawniczej

Z prac Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu:

- Polskie podręczniki i skrypty do kształcenia słuchu wydane w latach 1949-1996; Zeszyty Naukowe 35, Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Warszawa 1997, pierwsza publikacja serii będąca uaktualnioną wersją pracy magisterskiej Ewy Wilczyńskiej, napisanej na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki AMFC pod kierunkiem Danuty Dobrowolskiej-Maruchy w 1991 roku i wyróżnionej na VIII Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Absolwentów Akademii Muzycznych,

- Twórczość Karola Szymanowskiego w aspekcie pedagogiki kształcenia słuchu; Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Warszawa 2003

- Ćwiczenia do kształcenia słuchu-wybór z utworów Karola Szymanowskiego, podręcznik i dwie płyty CD; Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Warszawa 2005- dwie ostatnie publikacje to praca przewodowa Ewy Wilczyńskiej z 2001 roku, dostosowana do potrzeb wydawniczych. Podręcznik do kształcenia słuchu, w całości oparty na fragmentach utworów Karola Szymanowskiego a kierowany do szkół muzycznych II stopnia i akademii muzycznych stanowi kontynuację koncepcji podręcznika monograficznego zapoczątkowanej przez Danutę Dobrowolską-Maruchę pracą Ćwiczenia do kształcenia słuchu-wybór z utworów Fryderyka Chopina.

Za całokształt dorobku w uczelni Ewa Wilczyńska otrzymała w 2015 roku Nagrodę Rektora I stopnia, natomiast jako korepetytor-pianista Chóru Filharmonii Narodowej została dwukrotnie odznaczona: w 2003 roku odznaką Zasłużony Działacz Kultury a w 2011 – Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę.

 

W UNIWERSYTECIE MUZYCZNYM FRYDERYKA CHOPINA

Poza podstawową działalnością dydaktyczną od 1995 roku prowadzi coroczne kursy konsultacyjne z kształcenia słuchu dla kandydatów do UMFC.