Pracownicy

prof. dr hab.

Bożena Violetta Bielecka

dyrygentura chóralna

Jest profesorem sztuk muzycznych, cenionym pedagogiem. Wykształciła wielu chórmistrzów, wokalistów chóralnych i śpiewaków solowych. Od 2006 r. odnosi liczne sukcesy jako dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku, a od grudnia 2021 roku odjęła stanowisko dyrektora tej instytucji. Od 2019 r. pełni funkcję kierownika Katedry Chóralistyki i Edukacji Artystycznej UMFC Filii w Białymstoku. Działalność artystyczna z Chórem Opery i Filharmonii Podlaskiej obfituje w liczne nominacje, nagrody Fryderyk 2009, 2016, 2017,2022 oraz Nagrodę International Classical Music Award 2018 przyznaną przez międzynarodowe jury za płytę F. Nowowiejski „Quo vadis” w kategorii chóralnej. W 2013 r. przyznano jej Nagrodę im. J. Kurczewskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie chóralistyki i propagowanie muzyki polskiej, przyznaną przez Kapitułę Nagrody im. J. Kurczewskiego w Poznaniu. Uwieńczeniem jej działalności artystycznej i pedagogicznej jest Złoty Medal „ Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, który odebrała w 2021 roku.