Pracownicy

prof. dr hab.

Monika Wolińska

dyrygentura symfoniczna
Monika Wolińska w 2020 roku została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, a w 2011 roku, odznaką honorową Zasłużony dla kultury polskiej. Prowadzi aktywną działalność koncertową na scenach całego świata, współpracując z wieloma orkiestrami Europy, Azji i Ameryki. Sztukę dyrygencką Moniki Wolińskiej bardzo trafnie określił David Dubal po koncercie w nowojorskiej Carnegie Hall, zwracając uwagę na jej „wielką wrażliwość i niesamowite wyczucie brzmienia instrumentów w orkiestrze”. Koncert Moniki Wolińskiej w Carnegie Hall zakończył się ogromnym sukcesem i owacją na stojąco, i był pierwszym w historii koncertem, podczas którego za pulpitem dyrygenckim stanęła Polka. W 2013 roku Monika Wolińska otrzymała dyplom Piękniejsza Polska, przyznawany „osobom tworzącym piękno, którym możemy szczycić się przed światem”, w ramach programu Piękniejsza Polska w Unii Europejskiej. W 2016 roku została uhonorowana przez Klub Rotary w Gorzowie Wielkopolskim statuetką Sukces, za promowanie Gorzowa Wielkopolskiego w kraju i na świecie. W 2018 roku otrzymała nagrodę specjalną za całokształt pracy artystycznej, w postaci srebrnej statuetki, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury im. Kazimierza Andrzeja Jaworskiego, przyznaną przez Prezydenta Miasta Chełm. W 2012 ukazała się nagrana z Orkiestrą Sinfonia Varsovia debiutancka płyta Moniki Wolińskiej, zawierająca komplet poematów symfonicznych wielkiego polskiego kompozytora Eugeniusza Morawskiego. Płyta otrzymała znakomite recenzje i została nominowana do nagrody Fryderyk 2013. Jako dyrygentka zadebiutowała w 2004 roku na Festiwalu Muzycznym w Lucernie, pracując pod okiem Pierre’a Bouleza. Przez wiele lat w charakterze asystentki współpracowała z Maestro Jerzym Semkowem, a w sezonie 2007/2008 asystowała prof. Krzysztofowi Pendereckiemu. Monika Wolińska jest wielką propagatorką muzyki współczesnej i ma na swoim koncie wiele premierowych wykonań. Występowała wielokrotnie na Festiwalu Warszawska Jesień oraz koncertach z cyklu Generacje. W latach 2013-2017 była Dyrektorem Artystycznym Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara. W 2014 roku poprowadziła premierę widowiska muzyczno-historycznego Universa – Opera Otwarta Jana A.P. Kaczmarka, utworu napisanego z okazji Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2019 roku premierę wielkiego widowiska Rapsodia Śląska Jana A.P. Kaczmarka, dla uczczenia 100-lecia Powstań Śląskich. W październiku 2014 roku poprowadziła w Filharmonii Gorzowskiej koncert z udziałem jednego z najwybitniejszych barytonów naszych czasów, Thomasa Hampsona, który na zaproszenie Moniki Wolińskiej, po raz pierwszy wystąpił w Polsce. Swoją wszechstronną edukację artystyczną rozpoczęła w wieku sześciu lat. Ukończyła trzy kierunki studiów: skrzypce, prowadzenie zespołów wokalno-instrumentalnych (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy), oraz dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie prof. Ryszarda Dudka
(Akademia Muzyczna w Warszawie). Uczestniczyła w kursach mistrzowskich, prowadzonych m.in. przez Kurta Masura, Pierre’a Bouleza, Antoniego Wita i Gabriela Chmurę. W 2015 roku ukończyła Podyplomowe Studia Ogólnomenedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Monika Wolińska jest doktorem habilitowanym, Profesorem Nadzwyczajnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie prowadzi klasę dyrygentury symfonicznooperowej. Studenci i absolwenci Moniki Wolińskiej są laureatami konkursów, stypendystami, oraz odnoszą sukcesy artystyczne. Monika Wolińska jest autorką książki o wielkim polskim dyrygencie Stanisławie Wisłockim, zatytułowanej Stanisław Wisłocki – dyrygent i pedagog. W latach 2003-2009 współpracowała z Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Warszawie. W sezonie 2007/2008 pełniła funkcję stałego dyrygenta Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus. W latach 2013 – 2017 Monika Wolińska była Dyrektorem Artystycznym, Dyrygentem Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej, z którą w listopadzie 2015 roku nagrała płytę Bronisław Kaper / Jan A.P. Kaczmarek – SPOTKANIE. W czerwcu 2017 roku znalazła się w finałowej szóstce dyrygentek z całego świata, wyłonionych w drodze konkursu, spośród 161 kandydatek, otrzymując zaproszenie do programu 2017 Hart Institute for Women Conductors, w Operze w Dallas.
W Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina: pracuje od 2004 roku. Prowadzi klasę Dyrygentury Symfoniczno-Operowej. Od października 2020 roku pełni funkcję Kierownika Katedry Dyrygentury Symfoniczno-Operowej i jest pierwszą w historii Uczelni kobietą, zatrudnioną na tym stanowisku.