Pracownicy

ad. dr

Agnieszka Widlarz

rytmika

Absolwentka sekcji Rytmiki na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Warszawie (obecnie UMFC) w klasie improwizacji Szabolcsa Esztényiego, jako pedagog związana z macierzystą uczelnią od roku 2003. Zajmuje się pracą naukową, czynnie uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych sesjach naukowych organizowanych przez ośrodki akademickie, wygłaszając referaty dotyczące w szczególności problematyki improwizacji fortepianowej oraz relacji między muzyką a ruchem. W latach 2018-2020 w ramach programu IMiT „Białe Plamy” realizowała projekt „Recepcja i rozwój metody rytmiki na ziemiach polskich (1907-1939). Badania na ten temat kontynuuje nadal w ramach działalności naukowej w Katedrze Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej.

Jej działalność dydaktyczna związana jest również ze szkolnictwem muzycznym niższych szczebli - od wielu lat jest nauczycielem w ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, aktywnie współpracuje też z Centrum Edukacji Artystycznej, prowadząc warsztaty metodyczne dla nauczycieli oraz pełniąc funkcję jurora przeglądów i konkursów muzycznych. Angażuje się również w projekty związane z powszechną edukacją muzyczną, m.in w realizowany przez CSW Zamek Ujazdowski cykl „Smykowizje”.

Równolegle z pracą dydaktyczną, od wielu lat zajmuje się komponowaniem 
i aranżacją piosenek. Jest autorką wielu piosenek, głównie dziecięcych, do publikacji o charakterze edukacyjnym i okolicznościowym, a także do spektakli teatralnych dla dzieci. Jako kompozytorka współpracowała m.in. z wydawnictwami: Żak, Edukacja Polska, Wydawnictwo Szkolne PWN, WSiP. Jest współautorką piosenek do wyprodukowanego przez Krzysztofa Herdzina albumu pt. „Mazurek”, które zaśpiewali czołowi polscy wokaliści jazzowi: Mieczysław Szcześniak, Dorota Miśkiewicz, Janusz Szrom, Agnieszka Wilczyńska, a także autorką aranżacji piosenek dla zespołu Voice Band i Anity Lipnickiej (album W siódmym niebie, wydany przez EMI Polska). W roku 2018 w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”  zrealizowała projekt, który obejmował kompozycję 12 miniatur wokalno-instrumentalnych dla dzieci. Prawykonanie utworów miało miejsce w CSW Zamek Ujazdowski podczas koncertu „Wystawa piosenek” zrealizowanego w ramach cyklu Smykowizje. W roku 2019 ukazał się drukiem zbiór jej piosenek dla dzieci „W co grają dźwięki?” zawierający utwory skomponowane do słów Anny Kierkosz. 

W roku 2007 jury pod przewodnictwem Krzysztofa Knittla przyznało jej I i II nagrodę w konkursie kompozytorskim na kołysankę dla dzieci, ogłoszonym przez Fundację Muzyka jest dla wszystkich.

Za szczególny wkład w rozwój szkolnictwa artystycznego w Polsce wyróżniona w Nagrodą Indywidualną Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej (2016, 2019) oraz Dyplomem  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018). 
Jest opiekunem Koła Naukowo-Artystycznego Studentów Specjalności Rytmika „Anakruza”, działającym przy Katedrze Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej UMFC od roku 2013.