Pracownicy

st. wykł.

Małgorzata Bisińska-Pawińska

Wydział: Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki

Katedra: Katedra Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

Nauczyciel improwizacji fortepianowej. Popularyzatorka muzyczno-wizualnej węgierskiej metody kształcenia stworzonej przez F. Lantosa i M. Apagyi. Ekspert Centrum Edukacji Artystycznej, udział w przygotowaniu podstawy programowej dla szkół muzycznych II st. i przesłuchaniach.

st. wykł.

Małgorzata Bisińska-Pawińska

edukacja muzyczna

Podczas studiów w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina na Wydziale Wychowania Muzycznego , Sekcja Rytmiki dwukrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 1989 r. przebywała na stypendium  w Pésc na Węgrzech. W trakcie pobytu w Wolnej Szkole Sztuki poznała muzyczno-wizualną metodę kształcenia F. Lantosa i M. Apagyi. Zebrane materiały umożliwiły napisanie pracy magisterskiej, której promotorem był prof. Szabolcs Esztenyi. Po ukończeniu studiów korzystając z ww. metody kształcenia prowadziła zajęcia muzyczno-wizualne oraz improwizację fortepianową w podstawowej szkole muzycznej. Jeszcze podczas studiów pracowała jako pianistka-improwizatorka na Wydziale V. W latach 2000-2010 akompaniowała do zajęć tańca narodowego na Wydziale Wokalnym w ZPSM im. F. Chopina.

Od 1991 r. prowadzi  zajęcia z improwizacji fortepianowej na Wydziale Dyrygentury  i Wokalis-tyki  Chóralnej, Edukacji  Muzycznej i Rytmiki. W latach 1989-91 pracowała jako nauczyciel improwizacji fortepianowej w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych (ZPSM) nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie. Od 1989 r. uczy również improwizacji fortepianowej na Wydziale Rytmiki w ZPSM im. F. Chopina w Warszawie. Za pracę dydaktyczną 2016/2017 otrzymała nagrodę Dyrektora.

Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach krajowych i zagranicznych m. in. Kurs Dalcroze`a w Zakopanem  i Katowicach, Kurs Orfa w Warszawie, Kurs improwizacji w Pécs. W 1996 r. prowadziła dwutygodniowe Warsztaty Muzyczne dla laureatów konkursów pianistycznych w Krynicy. W roku 2015, w stulecie Rytmiki w Polsce wygłosiła wykład w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Bierze czynny udział w cyklicznych konferencjach naukowo-artystycznych organizowanych przez UMFC dotyczących improwizacji w metodzie Dalcroze`a. Od wielu lat sprawuje opiekę artystyczną nad uczestnikami Audycji Improwizacji Fortepianowej organizowanych przez V Wydział, specjalność Rytmika. W 2013 r. została ekspertem Centrum Edukacji Artystycznej i współtworzyła podstawę programową z zakresu improwizacji fortepianowej dla szkół muzycznych II st. W 2019 r. była członkiem juri w przesłuchaniach CEA uczniów szkół muzycznych II st.