Pracownicy

ad. dr hab.

Olga Anikiej

Wydział: Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Filii UMFC w Białymstoku

Jest absolwentką Liceum Muzycznego w Grodnie na Białorusi (dyplom z wyróżnieniem). W 1998 r. ukończyła z wyróżnieniem studia pianistyczne w białostockiej Filii AMFC w klasie prof. Witalisa Raczkiewicza.

ad. dr hab.

Olga Anikiej

fortepian

Jest absolwentką Liceum Muzycznego w Grodnie na Białorusi (dyplom z wyróżnieniem). W 1998 r. ukończyła z wyróżnieniem studia pianistyczne w białostockiej Filii AMFC w klasie prof. Witalisa Raczkiewicza.  W tym samym roku podjęła pracę w rodzimej Uczelni na stanowisku wykładowcy-akompaniatora. W 2012 r. uzyskała stopień doktora sztuk muzycznych (Akademia Muzyczna im. I J. Paderewskiego w Poznaniu), a w 2019 r.  stopień doktora habilitowanego sztuk muzycznych (Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach). Obecnie jest adiunktem w białostockiej Filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki. Od 2019 roku prowadzi klasę fortepianu głównego i kameralistyki fortepianowej w Pracowni Fortepianu, Klawesynu i Organów przy Katedrze Pedagogiki Instrumentalnej oraz przedmiot praca z akompaniatorem, współpracując z klasą wiolonczeli. Jest opiekunem Koła naukowego pianistów oraz kierownikiem artystycznym koncertów.
Swoje umiejętności doskonaliła na  pianistycznych kursach mistrzowskich  w  Dusznikach-Zdroju u prof. T. Szebanowej, w Konserwatorium Muzycznym im. P. Czajkowskiego w Moskwie u prof. S. Dorienskiego, w Akademii Muzycznej w Mińsku u prof. W. Szackiego, w Toronto u  prof. N. Tiomkin. Uczestniczyła w Żywym Wydaniu Wszystkich Dzieł Fryderyka Chopina (Warszawa, Białystok 1999r.) oraz w  XI Międzynarodowym Turnieju Pianistycznym w Antoninie. Olga Anikiej prowadzi ożywioną działalność koncertową w kraju i za granicą.  Występowała jako kameralistka  i solistka m. in. na scenie Filharmonii Podlaskiej, Filharmonii Podkarpackiej, Filharmonii Lubelskiej, Państwowej Filharmonii w Grodnie, na Zamku w Grodnie (Białoruś) oraz na Litwie.  Posiada obszerny i różnorodny repertuar w dziedzinie kameralistyki, obejmujący dzieła pochodzące z różnych okresów stylistycznych. Szczególne miejsce w repertuarze zajmują dzieła rosyjskich kompozytorów XX wieku (S. Rachmaninow, S. Prokofiew, D. Szostakowicz) oraz polskich kompozytorów współczesnych  (W. Lutosławski, W. Kilar, J. Maksymiuk, K. Serocki, R. Maciejewski, Z. Popielski, A. Lasoń). Współpracowała m.in. z muzykami Opery i Filharmonii Podlaskiej, z zespołem Ars Iuvenum, z członkami kwartetu Camerata   i kwartetu im. A. Tansmana. Od wielu lat tworzy duet instrumentalny z kontrabasistą Kamilem Łomasko i wiolonczelistą Romanem Hoffmannem. Od 2015r. występuje z Katarzyną Makal – Żmudą w duecie fortepianowym Poeme Piano Duo. Duet ma na koncie Prawykonanie Wariacji na 2 fortepiany Z. Popielskiego oraz Scherzo grandioso J. Maksymiuka (Prawykonanie na Białorusi).  Współpracuje z wieloma ośrodkami artystycznymi na Białorusi, propagując m.in. dzieła wybitnych polskich kompozytorów współczesnych. Jako akompaniator towarzyszyła studentom w Ogólnopolskich konkursach kontrabasowych im. A. B. Ciechańskiego w Poznaniu 2002r., 2007r.; w Łodzi 2006r., 2009r. oraz w Ogólnopolskim konkursie muzycznym im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej 2006r., otrzymując wyróżnienia za akompaniament. Olga Anikiej czynnie uczestniczy w Konferencjach Naukowych, wygłasza referaty i wykłady, dotyczące badań nad fakturą fortepianową w dziełach solowych i kameralnych S. Rachmaninowa oraz  specyfiki pracy z instrumentalistami i wokalistami. Prowadzi również warsztaty pianistyczne dla szkół muzycznych w kraju i za granicą. Jest zapraszana do Jury Ogólnopolskich i Międzynarodowych Festiwali i Konkursów pianistycznych.  Posiada Nagrodę JM Rektora II stopnia.

Ważniejsze  osiągnięcia:
Płyta CD S. Rachmaninow Sonata na wiolonczelę i fortepian g-moll op.19 Etudes-tableaux op.39 nr 2, nr 5. Reżyser nagrania Julita Emanuiłow Nagrania dokonano w Studio S2 Polskiego Radia w Warszawie. Wydana przez Apollo Records w 2014r. współwykonawca Roman Hoffmann-wiolonczela
Płyta CD „Liryka wokalna polskich kompozytorów współczesnych” F. Maklakiewicz, A. Koszewski, P. Perkowski, K. Wiłkomirski reżyser nagrania Mirosław Bobowik Nagrania dokonano w Sali Św. Kazimierza w Białymstoku. Płyta zrealizowana w ramach Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku dla „Młodych twórców” Wydana w 2015r. współwykonawca Hanna Zajączkiewicz-sopran
Płyta CD Jerzy Maksymiuk Zbigniew Popielski Kazimierz Serocki  Works for piano and piano duo Poeme piano duo J. Maksymiuk Scherzo Grandioso na 2 fortepiany Z. Popielski Wariacje na temat własny na 2 fortepiany K. Serocki Suita preludiów na fortepian. Mastering Grzegorz Stec Nagrania dokonano w Sali Opery i Filharmonii Podlaskiej 22-24 lipca 2017r. Wydana przez Acte Prealable AP0404 w 2017r. współwykonawca Katarzyna Makal-Żmuda-fortepian
Płyta DVD live Wojciech Kilar II Koncert fortepianowy Nagrania dokonano 25.02.2014r. Sala koncertowa Opery i Filharmonii Podlaskiej Orkiestra Symfoniczna Filii UMFC Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Dyrygent S.A. Wróblewski
Płyta DVD live R. Schumann, L. van Beethoven, S. Prokofiew R. Schumann Fantasy pieces op.73, L. van Beethoven Sonata na fortepian i wiolonczelę op.69 A-dur, S. Prokofiew Sonata na wiolonczelę i fortepian op.119 C-dur Nagrania dokonano w Sali koncertowej UMFC Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku 17.01.2017r. współwykonawca Roman Hoffmann-wiolonczela

fot. Marcin Heller