Pracownicy

ad. dr hab.

Bartosz Kowalski-Banasewicz

Wydział: Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki

Katedra: Katedra Edukacji Muzycznej

Kompozytor, pedagog na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w Akademii Muzyczej w Łodzi. Laureat ponad dwudziestu nagród w krajowych i międzynarodowych. Twórca muzyki symfonicznej, chóralnej, kameralnej i filmowej (jako kompozytor występuje pod nazwiskiem Bartosz Kowalski).

ad. dr hab.

Bartosz Kowalski-Banasewicz

edukacja muzyczna

Bartosz Kowalski (Kowalski-Banasewicz), absolwent Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Mariana Borkowskiego oraz Podyplomowych Studiów Muzyki Filmowej, Komputerowej i Audiowizualnej, prowadzonych w Akademii Muzycznej w Łodzi pod kierunkiem m.in. Krzysztofa Knittla, Krzesimira Dębskiego, Pawła Mykietyna, Włodka Pawlika, Zygmunta Koniecznego, Macieja Zielińskiego. Swoje umiejętności doskonalił w ramach stypendium podczas warsztatów w Musikhochschule w Stuttgarcie oraz podczas Międzynarodowego Seminarium Przedstawicieli Katedr Kompozycji Wyższych Uczelni Muzycznych Krajów Europie Centralnej w Pradze. W 2017 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego.

Jest autorem ponad stu kompozycji, wśród których znaczącą liczbę stanowią utwory symfoniczne, orkiestrowe, chóralne i kameralne i muzyka filmowa. Jest laureatem głównych nagród w ponad dwudziestu krajowych i międzynarodowych konkursach kompozytorskich, m.in. Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa Pendereckiego „Arboretum”, Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im Kazimierza Serockiego, Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Grzegorza Fitelberga, Konkursu Kompozytorskiego im. Karola Szymanowskiego, Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego Wandy Landowskiej, trzykrotnie Konkursu Kompozytorskiego Tadeusza Bairda, sześciokrotnie Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Musica Sacra i wielu innych. Trzykrotnie otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Sztuki (1997, 2006, 2020) oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (2005). Uzyskał również tytuł Kompozytor-rezydent Filharmonii Świętokrzyskiej (w sezonie 2012/13). W 2014 roku otrzymał brązowy medal „Gloria Artis” nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jako instrumentalista improwizujący (trąbka, kornet, waltornia, flety proste, fortepian, gitary, instrumenty elektroniczne) bierze udział w licznych koncertach i happeningach związanych z muzyką improwizowaną. Jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich, członkiem zwyczajnym ZAiKS-u i członkiem Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej.

 

 

W Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina:

Od 2006 roku pracuje na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie jako adiunkt, prowadzi zajęcia instrumentacji, propedeutyki kompozycji z elementami aranżacji oraz czytanie partytur na Wydziale Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki. Jest członkiem Katedry Edukacji Muzycznej, gdzie w 2017 r. pełnił rolę zastępcy kierownika Pracowni Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur. Współpracuje z Katedrą Kompozycji. Prócz zajęć na Wydziale V, od roku 2015 pracuję również jako wykładowca podyplomowych studiów kompozycji, prowadząc zajęcia kompozycji (przedmiot główny) oraz instrumentacji.

Jako współorganizator i opiekun artystyczny wielokrotnie zajmował się się organizacją koncertów kompozytorskich, zarówno na terenie uczelni, jak i poza jej obszarem. Kilkakrotnie pełnił funkcję opiekuna artystycznego cyklu Koncertów Katedry Kompozycji jak również współorganizował koncerty propedeutyki kompozycji. W latach 2018-19 sprawował funkcję kierownika projektu wydawniczego „Nowa polska muzyka chóralna“ realizowanego przez wydawnictwo „Chopin University Press“. W 2019 roku był współorganizatorem i członkiem Komitetu Naukowego II Ogólnopolskiej Konferencji „Dialog nowoczesności z tradycją w muzyce XX i XXI wieku.