Pracownicy

ad. dr hab.

Paweł Chomczyk

Wydział: Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Filii UMFC w Białymstoku

Specjalność: Podstawy gry aktorskiej, Opracowanie sceniczne partii operowych, Etykieta człowieka sztuki, Teatr muzyczny

Aktor, pedagog, producent spektakli. Prezes zarządu Fundacji Działań Kreatywnych Coincidentia i członek zarządu Stowarzyszenia Promocji Artystycznej. Współtwórca niezależnych teatrów Kompania Doomsday i Grupa Coincidentia oraz ośrodka Siedlisko Kultury Solniki 44. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego – LasFest. Adiunkt na Wydziale Instrumentalno – Pedagogicznym, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

ad. dr hab.

Paweł Chomczyk

gra aktorska

Absolwent Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku oraz Uniwersytetu w Białymstoku, Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Studiował na Wydziale Teatru i Tańca Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w Buffalo (USA). Doktor habilitowany w dziedzinie Sztuk teatralnych. Przedstawienia zrealizowane z udziałem Pawła Chomczyka i przez niego współprodukowane, w ramach działalności wspóltworzonych przez niego teatrów niezależnych – Kompania Doomsday i Grupa Coincidentia, były prezentowane na festiwalach teatralnych oraz scenach impresaryjnych w krajach Europy, Ameryki Północnej i Azji. Współpracował jako aktor z wieloma teatrami instytucjonalnymi m.in. w Łodzi, Białymstoku, Warszawie, Kielcach, Toruniu, zaś jako nauczyciel akademicki z Wydziałem Teatru i Tańca Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w Buffalo oraz Wydziałem Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej. Jako członek międzynarodowego Krabat Ensemble prowadzi stałą współpracę z niemieckimi teatrami Lindenfels Westfluegel Leipzig i Figurentheater Wilde&Vogel. Poza produkcjami teatralnymi Chomczyk posiada w swoim dorobku aktorskim role radiowe, telewizyjne oraz filmowe.

 

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA

Paweł Chomczyk jest laureatem kilkunastu indywidualnych nagród i wyróżnień aktorskich (m.in. Grand Prix Festiwalu Paderewskiego w Buffalo U.S.A, Grand Prix IV Międzynarodowego Festiwalu Kon-Teksty w Poznaniu, Srebrny Kciuk 2019 – nagroda białostockich dziennikarzy) oraz kilkudziesięciu nagród i wyróżnień przyznanych spektaklom, które współtworzył jako producent i aktor (m.in. The Bank of Scotland Herald Angel, Total Theatre Award na Fringe Festival w Edynburgu, Grand Prix XXVI Międzynarodowego Festiwalu „Spotkania” w Toruniu). W przeciągu minionej dekady przedstawienia Grupy Coincidentia, której Chomczyk jest artystycznym liderem, gościły na ponad stu festiwalach oraz ponad sześćdziesięciu scenach impresaryjnych w Polsce, Niemczech, Słowacji, Ukrainie, Austrii, Szwajcarii, Francji, Holandii, Belgii, Włoszech, Danii, Wielkiej Brytanii, Japonii. Grupa Coincidentia trzykrotnie znalazła się w ścisłej czołówce, z czego dwukrotnie uplasowała się na 1 miejscu, polskich teatrów najczęściej wyjeżdżających za granicę, w corocznych podsumowaniach Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego. Przedstawienia Coincidentii czterokrotnie znalazły się w finale programu Instytutu Teatralnego w Warszawie - Teatr Polska. W podsumowaniach czasopisma Teatr (Najlepszy, najlepsza, najlepsi) spektakle Grupy zostały wyróżnione kilkanaście razy.

 

W UNIWERSYTECIE MUZYCZNYM FRYDERYKA CHOPINA

Członek Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki; sekretarz Katedry Pedagogiki Wokalnej