Pracownicy

mgr

Misato Tokuda

fortepian

Pianistka urodzona w 1990 roku w Kioto. Swoją edukację rozpoczęła w Japonii, gdzie w 2009 roku ukończyla Hamamatsu Gakugei High School, a następnie kontunuowała studia w Tokyo College of Music.

W 2010 roku rozpoczęła studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie fortepianu prof. Bronisławy Kawalla I kameralistyki prof. Mai Nosowskiej.

Jest laureatką drugiej nagrody na Yong Artist Piano Competition in Asia w Tokyo. Działalność koncertową prowadzi dwukierunkowo: solową I kameralną. W tej pierwszej należy odnotować jej udział w koncertach monograficznych na terenie uczelni, poświęconych twórczości Liszta, Schumanna, Szymanowskiego.

W dziedzinie kameralnej towarzyszy wielu wybitnym solistom. Swój kunszt pianistyczny doskonaliła na kursach mistrzowskich w Polsce I hiszpanii, prowadzących m.in. przez profesorów: Pavla Gililowa, Stanisława Pochekina, Wojciecha Kocyana I Wojciecha Świtały.