Pracownicy

as. dr

Marcin Wortmann

Wydział: Wydział Wokalno-Aktorski

Katedra: Katedra Wokalistyki

Specjalność: Stylistyka musicalowa, Emisja głosu

Polski aktor musicalowy, pedagog śpiewu, śpiewak operowy, wokalista jazzowy, skrzypek. Współpracuje z TM Roma w Warszawie, Teatrem Syrena, Teatrem Muzycznym w Łodzi, Operą i Filharmonią Podlaską w Białymstoku, Teatrem Muzycznym im. Jana Kiepury w Warszawie, a także z Teatrem Capitol we Wrocławiu i Teatrem Muzycznym w Gdyni. Kierownik muzyczny Warsztatowej Akademii Musicalowej w Warszawie.

as. dr

Marcin Wortmann

śpiew

Jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Radomiu; wydział instrumentalny - specjalizacja skrzypce. Ukończył Policealne Studium Jazzu im. Henryka Majewskiego w Warszawie w klasie pani prof. Izy Zając na wydziale wokalistyki jazzowej.

W roku 2013 ukończył z wyróżnieniem studia II-go stopnia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie uzyskując tytuł magistra sztuki na wydziale wokalno-aktorskim w klasie prof. Włodzimierza Zalewskiego.

Od roku 2016 jest asystentem-wykładowcą na Wydziale Wokalno-Aktorskim Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, specjalność musical.

W październiku 2020 r. ukończył Międzyśrodowiskowe Studia Doktoranckie UMFC i uzyskał tytuł doktora sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych.

OSIĄGNIĘCIA

Ponad 4000 zagranych spektakli musicalowych. Jego uczniowie to obecni studenci i absolwenci UMFC w Warszawie, Akademii Muzycznej w Gdańsku, Studium Wokalno-Aktorskiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni, Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku, Akademii Teatralnych w Łodzi, Krakowie, Warszawie oraz Wydziału Wokalnego Zespołu Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Marcin Wortmann pracuje także z dziećmi i młodzieżą, kształcąc młode talenty i prowadząc ich edukację na najwyższym poziomie.

W UNIWERSYTECIE MUZYCZNYM FRYDERYKA CHOPINA

Prowadzi działalność pedagogiczną szkoląc przyszłych artystów scen muzycznych. W ramach współpracy Wydziału Jazzu, Wydziału Wokalno-Aktorskiego, Wydziału Instrumentalnego UMFC jest odpowiedzialny jest za przygotowanie wokalne studentów podczas koncertów z Chopin University Big Band, z którym występuje też jako solista.