Pracownicy

prof. dr hab.

Jan Bokszczanin

Wydział: Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Filii UMFC w Białymstoku

Specjalność: organy

Prof. dr hab. Jan Bokszczanin prowadzi klasę organów białostockiej filii Uniwersytu Muzycznego Fryderyka Chopina. W kadencji 2017-2020 pełnił funkcję prodziekana w tejże Uczelni.

prof. dr hab.

Jan Bokszczanin

organy

W 2000 roku ukończył studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Joachima Grubicha. W późniejszych latach był stypendystą doktoranckim w University of North Texas (USA), gdzie studiował pod kierunkiem wybitnego pedagoga prof. Jesse E. Eschbacha.

Koncertuje w większości krajów Europy, Rosji, Azji oraz USA. Występował z recitalami organowymi w tak prestiżowych miejscach jak: Katedra Notre Dame de Paris, Katedra we Freibergu, Katedra w Brugii, University Chappell w Glasgow, Katedra Katolicka w Moskwie, Meyerson Symphony Hall w Dallas (USA) oraz Katedra Matki Bożej Anielskiej w Los Angeles, w której 11 listopada 2018 roku wykonał koncert w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Jan Bokszczanin nagrał ponad dwadzieścia płyt CD z muzyką organową dla renomowanych wytwórni płytowych, a w 2012 roku nakładem wydawnictwa POLIHYMNIA ukazała się jego monografia – „Główne tendencje rosyjskiej i radzieckiej muzyki organowej”. Pod jego redakcją w wydawnictwie „Polihymnia” Lublin ukazało się sześć zeszytów z utworami Mariana Sawy. Oracował także partię fortepianową do arii i duetów z Litanii Józefa Zajdlera, które ukazały się drukiem w tymże wydawnictwie.
Wielu współczesnych kompozytorów pisało dla niego swoje utwory m.in.: Marian Sawa, Krzesimir Dębski, Adam Sławiński, Paweł Łukaszewski, Miłosz Bembinow, Alicja Gronau-Osińska, Dariusz Przybylski, Weronika Ratusińska, Piotr Tabakiernik, Ignacy Zalewski oraz Piotr Wróbel. Marian Sawa dedykował mu osiem z jedenastu skomponowanych dla niego utworów.

Artysta jest także aktywnym organizatorem życia muzycznego, jako dyrektor artystyczny: Legionowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej, Praskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej, Lubaczowskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej.

Prof. dr hab. Jan Bokszczanin prowadzi klasę organów białostockiej filii Uniwersytu Muzycznego Fryderyka Chopina. W kadencji 2017-2020 pełnił funkcję prodziekana w tejże Uczelni.

Jan Bokszczanin jest prezesem Stowarzyszenia ARS LIBERATA. W 2019 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał mu honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.