Pracownicy

as. dr

Damian Skowroński

Wydział: Wydział Muzyki Kościelnej

Katedra: Katedra Muzyki Kościelnej

Specjalność: organy

Muzyk kościelny, improwizator, organista. Asystent na Wydziale Muzyki Kościelnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Organista Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Warszawie.

as. dr

Damian Skowroński

muzyka kościelna

Damian Skowroński – muzyk kościelny, improwizator, organista. Urodzony w 1993 roku w Kolbuszowej.  Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Rzeszowie w klasie fortepianu. W 2017 roku ukończył studia na kierunku muzyka kościelna w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (improwizacja organowa – ad. dr Michał Markuszewski, dyrygentura – prof. dr Ewa Marchwicka) uzyskując dyplom z najwyższą oceną. W roku akademickim 2015/2016 brał udział w programie Erasmus+, w ramach którego kształcił się w Instytucie Muzyki Kościelnej w Universität der Künste w Berlinie (Niemcy). Po zakończeniu pobytu stypendialnego podjął na tejże uczelni cykliczną edukację i w 2019 roku ukończył z najwyższą oceną studia w specjalności improwizacja organowa (improwizacja organowa – prof. Wolfgang Seifen, organy – prof. Paolo Crivellaro).

Damian Skowroński brał także udział w licznych kursach z zakresu interpretacji oraz improwizacji organowej, które prowadzili m. in.: Helmut Deutsch, Julian Gembalski, Pierre Pincemaille, Peter Planyavsky, Lionel Rogg, Martin Schmeding i wiele innych.

Kilkukrotny stypendysta Rektora UMFC oraz Miasta Stołecznego Warszawy. W 2017 roku otrzymał II nagrodę w „I Ogólnopolskim Konkursie Improwizacji na Instrumentach Klawiszowych” organizowanym przez Akademię Muzyczną w Katowicach.

Koncertuje w kraju i za granicą. Swoją działalność i badania skupia wokół zagadnień związanych z akompaniamentem liturgicznym i improwizacją organową. Wraz z ad. dr. hab. Michałem Markuszewskim jest pomysłodawcą oraz organizatorem „Międzynarodowych Dni Improwizacji Organowej w Warszawie”. Prezes Stowarzyszenia Musica Organa Improvisata.

Od 2017 roku zatrudniony jest na stanowisku asystenta na Wydziale Muzyki Kościelnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina gdzie prowadzi zajęcia z organów, improwizacji organowej i akompaniamentu liturgicznego oraz specjalistycznej literatury organowej.

Główne osiągnięcia: II nagroda w „I Ogólnopolskim Konkursie Improwizacji na Instrumentach Klawiszowych” organizowanym przez Akademię Muzyczną w Katowicach

W Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina: kierownik organizacyjny „Międzynarodowych Dni Improwizacji Organowej w Warszawie”.