Pracownicy

ad. dr

Damian Skowroński

Wydział: Wydział Muzyki Kościelnej

Katedra: Katedra Muzyki Kościelnej

Specjalność: organy

Muzyk kościelny, improwizator, organista. Asystent na Wydziale Muzyki Kościelnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Organista Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Warszawie.

ad. dr

Damian Skowroński

muzyka kościelna

Muzyk kościelny, improwizator, organista. Urodzony w 1993 roku w Kolbuszowej.  Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia w Rzeszowie w klasie fortepianu. W 2017 roku ukończył studia na kierunku muzyka kościelna w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (improwizacja organowa – ad. dr Michał Markuszewski, organy - prof. Andrzej Chorosiński, dyrygentura – prof. dr Ewa Marchwicka) uzyskując dyplom z najwyższą oceną. W roku akademickim 2015/2016 brał udział w programie Erasmus+, w ramach którego kształcił się w Instytucie Muzyki Kościelnej w Universität der Künste w Berlinie (Niemcy). Po zakończeniu pobytu stypendialnego podjął na tejże uczelni cykliczną edukację kończąc z najwyższymi ocenami studia Bachelor of Music (2019) oraz Master od Music (2021) w specjalności improwizacja organowa (improwizacja organowa – prof. Wolfgang Seifen, organy – prof. Paolo Crivellaro). W 2022 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. "Akompaniament liturgiczny i improwizacja organowa jako środki wyrazu artystycznego muzyka kościelnego" (promotorzy - dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC; ad. dr hab. Michał Markuszewski) otrzymując na tej podstawie stopień doktora.

Damian Skowroński brał także udział w licznych kursach z zakresu interpretacji oraz improwizacji organowej, które prowadzili m. in.: Helmut Deutsch, Julian Gembalski, Pierre Pincemaille, Peter Planyavsky, Lionel Rogg, Martin Schmeding.

Kilkukrotny stypendysta Rektora UMFC oraz Miasta Stołecznego Warszawy. W 2017 roku otrzymał II nagrodę w „I Ogólnopolskim Konkursie Improwizacji na Instrumentach Klawiszowych” organizowanym przez Akademię Muzyczną w Katowicach. W 2021 roku otrzymał nagrodę główną w kategorii improwizacja organowa podczas 11. Międzynarodowego Konkursu Muzyki Organowej im. J. P. Sweelincka w Gdańsku.
Koncertuje w kraju i za granicą. Swoją działalność i badania skupia wokół zagadnień związanych z akompaniamentem liturgicznym i improwizacją organową. Wraz z Michałem Markuszewskim jest kierownikiem artystycznym i organizacyjnym "Letniej Akademii Improwizacji Organowej" w Cieszynie. Organista Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Warszawie.
Od 2017 roku zatrudniony jest na stanowisku asystenta na Wydziale Muzyki Kościelnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina gdzie prowadzi zajęcia z improwizacji organowej i akompaniamentu liturgicznego.
Główne osiągnięcia:
- II nagroda w „I Ogólnopolskim Konkursie Improwizacji na Instrumentach Klawiszowych” organizowanym przez Akademię Muzyczną w Katowicach,
- nagroda główna w kategorii improwizacja organowa podczas 11. Międzynarodowego Konkursu Muzyki Organowej im. J. P. Sweelincka w Gdańsku.
W Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina: opiekun praktyk studentów kierunku muzyka kościelna na studiach I stopnia.