Pracownicy

prof. dr hab.

Elżbieta Karaś

fortepian

Koncertująca pianistka i ceniony pedagog, prof. dr hab. Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie.

Studia ukończyła pod kierunkiem Reginy Smendzianki (PWSM Warszawa, obecnie UMFC), studia podyplomowe u Wiktora Mierżanowa (Konserwatorium w Moskwie) i Istvana Lantosa (Akademia Muzyczna w Budapeszcie). Uczestniczka Międzynarodowego Konkursu im. F. Chopina (Warszawa 1980) i półfinalistka Konkursu im. P. Czajkowskigo (Moskwa 1978).

Jest wybitną interpretatorką utworów Chopina i Mozarta. „Wielkości jego muzyki lepiej wyrazić się nie da…” pisano po jej wykonaniu Koncertu Mozarta pod batutą Jerzego Maksymiuka w Filharmonii Berlińskiej. Nagrała płyty z muzyką Chopina, Mozarta i innych kompozytorów polskich dla firm fonograficznych  Aperto i Dux, również na fortepianach historycznych.

Prowadzi kursy mistrzowska i zasiada w jury konkursów muzycznych. Jej studenci odnoszą sukcesy na krajowych i międzynarodowych konkursach pianistycznych. Za swoją działalność pedagogiczną i artystyczną była wielokrotnie nagradzana w tym Nagrodą Indywidualną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalem „Gloria Artist”.