Pracownicy

doc.

Małgorzata Szymanek-Piotrowska

Wydział: Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki

Katedra: Katedra Edukacji Muzycznej

Teoretyk muzyki w dziedzinie: historii muzyki, literatury muzycznej, historii form, stylów muzycznych i technik kompozytorskich. Doświadczony pedagog i animator życia artystycznego.
Aktywna artystka dokonująca z zespołami wokalnymi rejestracji dzieł polskich kompozytorów współczesnych. Wieloletni członek Chóru Warszawskiej Opery Kameralnej, manager i członek chórów: Chopin Vocal Consort i Cappella Corale Varsaviana.
 

doc.

Małgorzata Szymanek-Piotrowska

teoria muzyki

Doc. Małgorzata Szymanek-Piotrowska ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina (obecnie Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina) w Warszawie, na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, na specjalizacji - Teorii Muzyki. Po trzecim roku studiów rozszerzała studia o pozostałe specjalności tzn. Kompozycję (w klasie prof. Mariana Borkowskiego) i Dyrygenturę Symfoniczno-Operową (w klasie prof. Bogusława Madeya).

Po obronie pracy magisterskiej w 1991 roku rozpoczęła  działalność pedagogiczną, prowadząc wykłady z zakresu: historii muzyki, literatury muzycznej, form muzycznych, stylów i technik kompozytorskich.  Jako ekspert z zakresu historii form, stylów i technik kompozytorskich, poświęca specjalną uwagę na analizowanie partytur, biorąc pod uwagę nie tylko techniki kompozytorskie, a w tym fakturalne i harmoniczne ale również ich historyczne podłoże i  wpływ na możliwości interpretacyjne.  Wielokrotnie gościnnie wykładała w ramach różnorodnych kursów muzycznych organizowanych w Polsce.

Za wybitne osiągnięcia pedagogiczne została wyróżniona Nagrodą Rektora w latach akademickich 1993/1994, 2008/2009 i 2014/2015. W październiku 2023 r. otrzymała Nagrodę Rektora UMFC II stopnia za działalność artystyczną, dydaktyczną i organizacyjną.

Poza pracą pedagogiczną w uczelni, Małgorzata Szymanek-Piotrowska pełniła funkcję kierownika Biura Koncertowego Akademii, sprawując opiekę nad wieloma muzycznymi projektami.  W latach 1996-2004 była opiekunem cyklu koncertowego „Środa w Akademii Muzycznej”.  Kilka lat później została pełnomocnikiem Dyrektora ds. Artystycznych I-ego Międzynarodowego Konkursu Organowego.  W latach 2001-2004 podjęła się opieki na festiwalem „Letnie Wieczory Muzyczne, Dziekanka”, jako dyrektor artystyczny i organizacyjny.   W kolejnych latach, na potrzeby różnych warszawskich środowisk, stworzyła kilka cyklów koncertowych o charakterze edukacyjnym. 

W celu doskonalenia swoich umiejętności w zakresie organizacji różnego typu imprez kulturalnych,  ukończyła kurs dla menedżerów kultury „Marketing w Kulturze”, organizowany przez Centrum Animacji Kultury Ministerstwa Kultury i Sztuki, który ukończyła 5 grudnia 1999 roku.

Osobne miejsce w jej karierze zajęła współpraca z Redakcją Muzyki Współczesnej w Programie II Polskiego Radia gdzie, realizowała swoje autorskie audycje, m.in.: ”Twórczość Zbigniewa Bargielskiego”, „W świecie wysublimowanej estetyki dzieł Tadeusza Bairda”, „W poszukiwaniu awangardy-współczesna muzyka koreańska” i inne.

Od lat dziecięcych do dnia dzisiejszego Szymanek-Piotrowska rozwija swoją pasję w chóralistyce.  Już w wieku 10 lat, występowała w operach dziecięcych realizowanych przez Operę Narodową przy Teatrze Wielkim w Warszawie.  W trakcie studiów była członkiem Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina oraz członkiem „Chóru Kameralnego Warszawskiej Opery Kameralnej”,  „Chopin Vocal Consort” , a od 2007 r. członkiem i menadżerem zespołu wokalnego „Capella Corale Varsaviana”, z którym dokonała rejestracji muzyki największych polskich kompozytorów muzyki filmowej. Z  zespołem tym koncertowała w Moskwie (2008), Rzymie (2011) oraz odbyła tournée po Białorusi, Ukrainie, Litwie i Łotwie (2018/2019).  Jej zamiłowania wokalne zostały docenione jeszcze podczas studiów, a mianowicie w 1989 roku, kiedy otrzymała 2-miesięczny kontrakt  w  Théâtre du Châtelet w Paryżu, gdzie śpiewała partie sopranową w zespole Lehrbuben w „Śpiewakach Norymberskich” Ryszarda Wagnera.

Za swoje zasługi na rzecz kultury polskiej, w latach 2003 i 2009, Małgorzata Szymanek-Piotrowska została wyróżniona państwowym odznaczeniem „Zasłużony Działacz Kultury” przez Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej.