Pracownicy

doc.

Małgorzata Szymanek-Piotrowska

Wydział: Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki

Katedra: Katedra Edukacji Muzycznej

Teoretyk muzyki w dziedzinie:  historii muzyki, literatury muzycznej, historii form, stylów muzycznych i technik kompozytorskich. Doświadczony pedagog i animator życia artystycznego.
Aktywna artystka dokonująca z zespołami wokalnymi rejestracji dzieł polskich kompozytorów współczesnych. Wieloletni członek Chóru Warszawskiej Opery Kameralnej,  manager i członek chórów: Chopin Vocal Consort i Cappella Corale Varsaviana.
 

doc.

Małgorzata Szymanek-Piotrowska

teoria muzyki

Absolwentka Teorii Muzyki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Po trzecim roku studiów, rozszerzała studia o pozostałe specjalności; Dyrygenturę Symfoniczno - Operową ( w klasie prof. Bogusława Madeya) i Kompozycję ( w klasie prof. Mariana Borkowskiego). Ukończyła także organizowany przez Centrum Animacji Kultury Ministerstwa Kultury i Sztuki kurs dla menedżerów kultury ” Marketing w Kulturze”.  
Za wybitne osiągnięcia pedagogiczne została trzykrotnie wyróżniona Nagrodą Rektora II stopnia (  1993/94 r., w 2008/2009 r., 2014/2015 roku). W latach 2003 i 2009 została wyróżniana państwowym odznaczeniem „Zasłużony Działacz Kultury” przez Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej.              
Teoretyk muzyki w dziedzinie:  historii muzyki, literatury muzycznej, historii form, stylów muzycznych i technik kompozytorskich. Gościnny wykładowca zapraszany na potrzeby kursów muzycznych w Polsce. W latach 1996 -2004 r. pełniła poczatkowo funkcję opiekuna merytorycznego elitarnego cyklu koncertowego  „Środa w Akademii Muzycznej” a kilka lat później została mianowana kierownikiem Biura Koncertowego uczelni. W trakcie pracy w Biurze Koncertowym  została  też pełnomocnikiem dyrektora ds. artystycznych I.  Międzynarodowego Konkursu Organowego. Na prośbę JM Rektora w sezonach 2001-2004 podjęła się opieki nad festiwalem „Letnie Wieczory Muzyczne, Dziekanka”, jako dyrektor artystyczny  i organizator imprezy.  W kolejnych latach,  na potrzeby różnych gmin Warszawy, stworzyła kilka cyklów koncertowych, często o charakterze edukacyjnym i edyfikacyjnym.
Osobne miejsce w jej życiu naukowym zajmowała współpraca z Redakcją Muzyki Współczesnej w Programie II Polskiego Radia, gdzie realizowała swoje autorskie audycje, m.in.: ”Twórczość Zbigniewa Bargielskiego”, „W świecie wysublimowanej estetyki dzieł Tadeusza Bairda”, „W poszukiwaniu awangardy-współczesna muzyka koreańska” i inne.
Od lat dziecięcych do dnia dzisiejszego jest aktywnym muzykiem; jako dziecko brała udział   w operach dziecięcych realizowanych przez Teatr Wielki w Warszawie, w trakcie studiów była członkiem Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w  Warszawie, członkiem Chóru Kameralnego Warszawskiej Opery Kameralnej. Współpracowała również jako konsultant muzyczny, wokalistka i chórzystka z Teatrem Polskiego Radia,  przy rejestracji muzyki do słuchowisk radiowych.  
Po studiach została członkiem i managerem chóru Chopin Vocal Consort a od 2007 r. członkiem i managerem zespołu wokalnego Cappella Corale Varsaviana, który dokonał rejestracji muzyki największych kompozytorów polskiej muzyki filmowej i który koncertował w Moskwie (2008), w Rzymie (2011) oraz odbył tournée po Białorusi, Ukrainie, Litwie i Łotwie ( 2018/2019).