Pracownicy

ad. dr hab.

Agata Sapiecha

Skrzypaczka, dr habilitowana, pedagog, założycielka i kierownik artystyczny zespołu „Il Tempo” (1990), z którym koncertowała prawie w całej Europie, USA, Kanadzie, Kirgizji, a także miała zaszczyt występować przed Królową Brytyjską i Hiszpańską Parą Królewską.

ad. dr hab.

Agata Sapiecha

skrzypce barokowe
Skrzypaczka, dr habilitowana, pedagog, założycielka i kierownik artystyczny zespołu „Il Tempo” (1990), z którym koncertowała prawie w całej Europie, USA, Kanadzie, Kirgizji, a także miała zaszczyt występować przed Królową Brytyjską i Hiszpańską Parą Królewską.

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie skrzypiec Stanisława Kawalli i Marii Słubickiej. Odbyła staż artystyczny w Konserwatorium Moskiewskim u Oleha Krysy. Uzyskała także dyplom Dresdner Akademie für Alte Musik w specjalności „skrzypce barokowe” po studiach w klasie Simona Standage’a.

Gra na skrzypcach, altówce (m.in. VI Koncert Brandenburski J.S.Bacha, Symfonia Koncertująca Es-dur W.A.Mozarta) oraz na instrumentach średniowiecznych i renesansowych poprzedzających skrzypce.

We współpracy z wybitnymi muzykologami, szczególnie z E.Obniską i B.Przybyszewską-Jarmińską, wykonuje i nagrała wraz z IL Tempo i znakomitymi śpiewakami dzieła K. Főrstera-juniora i innych mistrzów Zamku Warszawskiego, w tym wydane przez Musica Iagellonica Sonaty skrzypcowe A. Subissatiego.

Jako solistka, kierownik IL Tempo, współpracownik zespołów i orkiestr polskich i międzynarodowych bierze udział w znaczących festiwalach w Polsce i na świecie, dokonuje nagrań dla radia, telewizji oraz firm fonograficznych.
Z Orkiestrą IL Tempo oraz Międzyuczelnianą Orkiestrą Barokową prowadziła od skrzypiec liczne koncerty (m.in. oratorium „Resurrezione..” Haendla, Dydonę i Eneasza” H. Purcella, symfonie ze zbiorów Jasnej Góry, arie z oper Mozarta, Stabat Mater Józefa Zeidlera, serenatę „La Liberalità di Numa Pompilio” G. A. Ristoriego, „Weihnachtsoratorium” J. S. Bacha), w tym wiele wykonań premierowych, często transmitowanych lub retransmitowanych przez Program 2 PR oraz Europejską Unię Nadawców.

W latach 1992-2002 prezentowała autorskie audycje na antenie Programu 2 Polskiego Radia.

Juror światowych i ogólnopolskich konkursów muzyki dawnej i kameralnej (m.in. Brugia, Kalisz, Rovereto, Kraków, Bydgoszcz, Leżajsk, Łomianki).
Przewodnicząca Jury i Członek Rady Artystycznej Festiwalu Schola Cantorum w Kaliszu.
Jako pedagog prowadzi klasy mistrzowskie, udziela konsultacji i wygłasza wykłady.

W latach 1996-2016 kierownik Międzywydziałowego Studium /od 2014 Zakładu Muzyki Dawnej UMFC w Warszawie. Według koncepcji i pod kierownictwem A. Sapiechy odbywały się coroczne wydarzenia artystyczne i naukowe: Forum Muzyka Dawna na UMFC (2003-2017) oraz Sympozja Naukowe „Od źródła do muzycznej interpretacji” (2012-2015).

W latach 2009-12 reprezentowała UMFC na Early Music Platform organizowanych przez AEC.
Od 2014 współpracuje z Akademią Sztuki w Szczecinie; w latach 2015-18 jako jej wykładowca.
Od 2019 nauczyciel „Muzyki” w Liceum i Technikum Zespołu Szkół im. M. Konarskiego w Warszawie.

Założycielka (1992), dyrektor i wykładowca Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Warszawie, Prezes Fundacji Concert Spirituel, realizującej te wydarzenia od roku 2000.

Trzykrotnie nominowana do „Paszportu” tygodnika „Polityka” w kategorii „muzyka”. W r.2006 otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Honorową Odznakę ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ.

Autorka rozdziału MUZYKA DAWNA w Raporcie o muzyce (IMIT 2011) oraz książki p.t. Mowa dźwięków w muzyce XVII wieku (UMFC 2011).

W 2013 otrzymała od Rady Miejskiej Kalisza tytuł i odznakę „ZASŁUŻONY DLA MIASTA KALISZA”
W 2014 otrzymała Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągnięcia artystyczno- dydaktyczne.

Na realizację autorskiego projektu „Polska i Warszawa na mapie Muzyki Dawnej” obejmującego prace badawcze i artystyczne nad programami promującymi twórczość artystów Zamku Królewskiego w Warszawie otrzymała Stypendium Artystyczne m.st. Warszawy na rok 2019.
W roku 2020 otrzymała Doroczną Nagrodę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w dziedzinie Edukacji Artystycznej.

W 2021/22 powołana jako ekspert w dziedzinie Muzyka do Komisji Stypendialnej Ministra Edukacji i Nauki.