Pracownicy

dr

Aleksandra Sewerynik

prawo autorskie

Radca prawny, dyrygent chóralny, ekspertka w zakresie prawa autorskiego, biegły sądowy z zakresu muzyki, w szczególności plagiatu muzycznego i prawa autorskiego. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. W 2019 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych broniąc rozprawę doktorską zatytułowaną „Utwór muzyczny jako przedmiot prawa autorskiego” wydaną w 2020 przez C.H. Beck. Współpracuje z kancelarią Hasik, Rheims i Partnerzy. Jest jedynym w Polsce ekspertem przygotowującym integralne, muzyczno-prawne analizy porównawcze utworów muzycznych w kontekście plagiatu. Jest autorką książki „Prawo autorskie w muzyce” (Chopin University Press 2014), redaktorem naukowym i współautorką książki „Prawo autorskie w instytucjach kultury” (C.H. Beck 2019), współautorką komentarza do prawa autorskiego (red. A. Michalak, C.H. Beck 2019) oraz autorką bloga http://prawomuzyki.pl/. Przez cztery lata była stałą felietonistką rubryk prawnych Rzeczpospolitej. Za swoje felietony otrzymała nagrody i wyróżnienia w trzech kolejnych edycjach konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, organizowanego przez Urząd Patentowy RP (2015, 2016 i 2017 r.). Otrzymała również II nagrodę w 17 edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, organizowanego przez Urząd Patentowy RP.