Pracownicy

dr hab.

Aleksander Kościów

prof. UMFC

Funkcja: Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

Wydział: Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

Katedra: Kompozycji

Specjalność: kompozycja

Kompozytor, pedagog, od 2016 roku prorektor ds. studenckich i dydaktyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

dr hab.

Aleksander Kościów

prof. UMFC

kompozycja

Prorektor do spraw studenckich i dydaktyki

Urodzony w 1974 roku w Opolu. W latach 1993-98 studiował kompozycję pod kierunkiem prof. Mariana Borkowskiego (dyplom z wyróżnieniem) oraz w latach 1994-98 w klasie altówki prof. Błażeja Sroczyńskiego w Akademii Muzycznej w Warszawie.
Od roku akademickiego 1998/99 jest pracownikiem dydaktycznym tejże uczelni. Ponadto wykładał w San Diego, USA (gościnne wykłady), Weikersheim, Niemcy (kurs kompozytorski pod auspicjami Jeunesse Moderne) i Daegu, Korea Południowa (klasa kompozycji w Keimyung-Chopin School of Music w ramach umowy między uczelniami). W 2007 uzyskał stopień doktora sztuki w dziedzinie kompozycji (promotor – prof. Marian Borkowski), a w 2014 roku stopień doktora habilitowanego. Od 2016 roku prowadzi w macierzystej uczelni klasę kompozycji.