Pracownicy

ad. dr

Donat Zamiara

kontrabas

Wykształcenie wyższe (stopień doktora uzyskał 22.10.2018 w AM im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu)

Pracuje jako pedagog, prowadząc klasy kontrabasu w ZPSM w Gnieźnie, ZSM w Poznaniu, w AM w Poznaniu oraz na UMFC w Warszawie

Jako solista występował z Orkiestrą Le Quattro Staggioni, Orkiestrą Symfoniczną Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu, Orkiestrą SPAM oraz Orkiestrą Symfoniczną I Kameralną AM w Poznaniu

Jest laureatem III nagrody na VIII Ogólnopolskim Konkursie Kontrabasowym im. A. B. Ciechańskiego oraz IV nagrody na IV Międzynarodowym Konkursie im. S. Kusewickiego w Petersburgu.