Pracownicy

ad. dr

Agata Chodyra

reżyseria dźwięku w filmie

Absolwentka Wydziału Reżyserii Dźwięku na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie (2004). Jej praca magisterska otrzymała wyróżnienie na XV Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Absolwentów Akademii Muzycznych. Po uzyskaniu dyplomu od razu zaczęła pracę na Uczelni na stanowisku asystentki. W 2010 i 2012 roku była wykładowcą na warsztatach z cyklu "Dźwięki w filmie", organizowanych przez Stowarzyszenie Film 1 2 i TOYA STUDIOS. Przez wiele lat prowadziła zajęcia w ramach Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej (dla studentów Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersytetu Muzycznego Wydziału Instrumentalnego). W 2015 roku uzyskała stopień doktora sztuk muzycznych w dziedzinie Reżyseria dźwięku w filmie. Rok później otrzymała Nagrodę Rektora. Współautorka publikacji "MUTLIMEDIA T.II OBRAZ - INTERAKCJE" (2017). W latach 2011 - 2017 była wielokrotnie zapraszana do oceny jakości dźwięku rekonstruowanych cyfrowo filmów (w ramach projektu Kino RP). W 2020 roku była jurorką Konkursu na dokumentalną formę radiową im. Jerzego Tuszewskiego.  

Poza działalnością dydaktyczną zajmuje się autorską reżyserią dźwięku w formach audiowizualnych. Ma także wieloletnie doświadczenie w dubbingu. Chętnie tworzy eksperymentalne ścieżki dźwiękowe do spektakli teatralnych i filmów animowanych. Do swoich projektów szuka intrygujących, nieoczywistych brzmień. Kolekcjonuje nagrania przedmiotów wydających ciekawe dźwięki. Wierzy, że warstwa audytywna ma znaczący wpływ na odbiór dzieła filmowego. Miłośniczka muzyki filmowej i śpiewu ptaków. 

W latach 2013-2020 była opiekunką Sekcji Filmowej Koła Naukowego studentów Wydziału Reżyserii Dźwięku. Współorganizuje także coroczny koncert Katedry Reżyserii Dźwięku „Filmowa Niedziela”.