Pracownicy

st. wykł. dr

Antoni Lichomanow

kameralistyka, fortepian

Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Studiował grę na fortepianie w klasie profesor Marii Szraiber oraz  Kameralistykę Fortepianową w klasie profesor Krystyny Makowskiej – Ławrynowicz.

Po uzyskaniu dyplomu w 1996 roku rozpoczął studia podyplomowe w zakresie Pianistyki (1996-1999)oraz Kamealistyki Fortepianowej(1999-2001). Umiejętności profesjonalne doskonalil również na Kursach Muzycznych pod kierunkiem wybitnych pianistów - Rudolfa Buchbindera, Karl-Heinz Kämmerlinga, Lazara Bermana.

Od 2001 roku jest związany z macierzystą uczelnią (Wydziały Wokalno—Aktorski, Instrumentalny).

Współpracował z wybitnymi skrzypkami takimi jak Mirosław Ławrynowicz, Wolfgang Marschner (Niemcy), Roland Baldini(Austria), Edward Zienkowski(Austria),Sergey Kravchenko (Rosja), Igor Frolov(Rosja),  Paweł Radziński, Andrzej Gębski, Anna Gutowska (Austria), Maria Machowska, Kamila Wąsik. Również Współpracował z znakomitymi wokalistami jak Zdzisława Donat, Kazimierz Pustelak, Dariusz Niemirowicz, Olga Pasiecznik.

Koncertuę w Kraju i Zagranicą (w Europie, USA, Rosji, krajach Azji Środkowej).

Jest członkiem Jury konkursów krajowych i Miedzynarodowych.

Przez 20 lat jest związany z Międzynarodowymi Kursami Muzycznymi im. Zenona Brzeskiego w Łancucie.

W roku 2018 razem z pianistką Romą Orłowską dokonał nagrania dwóch płyt CD z którą tworzy duet fortepianowy. od roku 2005.