Pracownicy

as.

Przemysław Danowski

multimedia

Absolwent UMFC oraz Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej (PMKA) prowadzonej wspólnie przez AMFC im. Fryderyka Chopina w Warszawie i Akademię sztuk Pięknych w Warszawie. Po studiach wykładowca w w/w Pracowni. Od 2010 roku wykładowca w ramach Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej, a od 2014 roku asystent na Wydziale Reżyserii Dźwięku w specjalności Reżyseria Dźwięku w Multimediach. Wraz z dr hab. Jakubem Wróblewskim i mgr Andreiem Isakovem (obydwaj ASP w Warszawie) tworzy interdyscyplinarny zespół zajmujący się kreacjami interaktywnymi wykorzystującymi rzeczywistość wirtualną i rozszerzoną. Specjalista w dziedzinie dźwięku przestrzennego, dźwięku w silnikach gier komputerowych oraz dźwięku proceduralnego.

Główne osiągnięcia

Twórca oprawy dźwiękowej do dzieł multimedialnych, takich jak Bardo (reż Jakub Wróblewski), Nightsss (reż. Weronika Lewandowska i Sandra Frydrysiak) oraz twórca autorskich projektów: Connexion, Polyphony.

W Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina

Organizator i kurator wystaw w kabinie projekcyjnej UMFC VR.