Pracownicy

ad. dr

Krzysztof Garstka

klawesyn

W 2018 roku otrzymał stopień doktora w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, gdzie obecnie wykłada na stanowisku adiunkta w Katedrze Organów i Klawesynu. W warszawskiej uczelni ukończył również studia klawesynowe w klasie Leszka Kędrackiego oraz Aliny Ratkowskiej. Jest także absolwentem studiów podyplomowych w klasie Andrei Marcona w Schola Cantorum Basiliensis (Szwajcaria) oraz stypendystą programu Erasmus-Socrates, w ramach którego odbył półroczne studia pod kierunkiem Evy Marii Polerus oraz Michaela Hella w Universität für Musik und Darstellende Kunst w Grazu (Austria). Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Jespera Christensena, Marieke Spaans i Nicholasa Parle’a.

W 2018 roku objął stanowisko kierownika muzycznego zespołu instrumentów dawnych Capella Regia Polona przy Polskiej Operze Królewskiej w Warszawie. Z zespołem tym poprowadził m.in. szereg spektakli operowych (Rodelinda Georga Friedricha Händla, L’Orfeo Claudio Monteverdiego, Scene Buffe Alessandro Scarlattiego, Dido and Aeneas Henry’ego Purcella) oraz koncertów oratoryjno-kantatowych i instrumentalnych.

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA

Kilkukrotnie nagradzany podczas konkursów klawesynowych, m.in. pierwszą nagrodą w I Ogólnopolskim Akademickim Konkursie Klawesynowym w Poznaniu (2009), wyróżnieniem podczas konkursu Praskiej Wiosny (Prazskie Jaro, 2017) oraz trzecią nagrodą w XVII Konkursie Klawesynowym Paola Bernardi w Bolonii (2017). 

W UNIWERSYTECIE MUZYCZNYM FRYDERYKA CHOPINA

Organizator VII i VIII Sesji Naukowej Muzyka Klawesynowa w UMFC. Opiekun koncertów Katedry Organów i Klawesynu (specjalność klawesyn).