Pracownicy

ad. dr

Emilia Dudkiewicz

muzykologia, teoria muzyki

Muzykolog, teolog, pedagog, bibliotekarz. Studia magisterskie odbyła w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w zakresie muzykologii (2001–2006) i teologii (2004–2008, oba dyplomy z wyróżnieniem). Ukończyła również podyplomowe studia z informacji naukowej w Uniwersytecie Warszawskim (2013, dyplom z wynikiem bardzo dobrym). Stopień doktora sztuki muzycznej uzyskała w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, gdzie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Muzyki Kościelnej oraz pełni funkcję kierownika i redaktor naczelnej Chopin University Press. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół szeroko pojętej muzyki sakralnej; zajmuje się także kompleksowym opracowaniem spuścizny po Feliksie Rączkowskim oraz polską muzyką saksofonową.
    Jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Clamaverunt Iusti, w którym pełni funkcję sekretarza, członkiem Towarzystwa Naukowego im. Franciszka Salezego, Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych oraz Akademii Fonograficznej. Bierze czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim. Jest autorką dziesięciu haseł do Encyklopedii Katolickiej KUL, ponad 20 artykułów naukowych, przeszło 200 artykułów popularnonaukowych oraz komentarzy koncertowych, programowych i omówień do płyt. Dla Radia Warszawa przygotowała i zrealizowała ponad 120 audycji muzycznych (autorskie cykle: Sacrum w muzyce, Uchem Chopina, Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti o śpiewie gregoriańskim). Od 2013 roku wykłada w Studium Śpiewu Gregoriańskiego w Niepokalanowie. Jest laureatką wielu nagród i stypendiów, m.in. stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW, programu Kultura Polska na Świecie, nagrody Rektora UMFC, medalu pamiątkowego UMFC za działalność na rzecz uczelni, stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.
Angażuje się w organizację wydarzeń naukowych, artystycznych i popularyzatorskich. Była inicjatorką i kierownikiem naukowym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Artystycznej Ad Dei gloriam, ad utilitatem populi w 110. rocznicę urodzin Rączkowskiego (2016) oraz II Polskiego Kongresu Saksofonowego (2018). Wraz z Martą Dziewanowską-Pachowską i Tomaszem Jagłowskim prowadziła projekt Informatyzacja i cyfryzacja Biblioteki UMFC (2012–2016). W ramach projektu MKiDN Pracownia dźwięku prowadziła warsztaty i wykłady dla Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie (2015). 
    Aktywnie łączy działalność naukową z artystyczną. Jako chórzystka współpracuje z takimi zespołami jak m.in.: Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti, Warszawski Chór Kameralny, Il Tempo, UKSW. Wzięła udział w licznych prawykonaniach, festiwalach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym (zdobyła m.in. I miejsca w Concorso Polifonico Internazionale Gudio d'Arezzo i Malta International Choir Festival, Grand Prix VII Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy, nagrodę za najlepsze wykonanie pieśni religijnej w języku kaszubskim w XXVI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Religijnej im. Stanisława Ormińskiego w Rumi) oraz nagraniach płyt CD (m.in. Mahler, Symphony No. 8 „Symphony of a Thousand”, dyr. A. Wit, Naxos 8.550533-34; Moryto Masses, dyr. K. Szymonik, DUX 0571; Aleksandra Kurzak: Bell Raggio – Rossini Arias, A. Kurzak, Warszawski Chór Kameralny, Sinfonia Varsovia, dyr. P.G. Morandi, Decca 478 5710 – nominacja do „Fryderyka 2014”; Martyrum Polonorum Laudes, MSG Clamaverunt Iusti, dyr. M. Sławecki, DUX 1230). W 2015 roku ukazała się płyta rejestrująca jej autorski projekt: Verbum Incarnatum. Tajemnica Słowa Wcielonego w śpiewie gregoriańskim i ambrozjańskim z improwizacjami saksofonowymi. Św. Janowi Pawłowi II w hołdzie (P. Gusnar – saksofon, MSG Clamaverunt Iusti, M. Sławecki – dyrygent, Ars Sonora ARSO-CD-59). Album zdobył prestiżową nagrodę „Fryderyk 2016” w kategorii „Album Roku – Muzyka Dawna”.