Pracownicy

ad. dr hab.

Małgorzata Sokołowicz

Katedra: Kolegium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych

Małgorzata Sokołowicz jest potrójnym filologiem. Ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim filologię francuską, polską i angielską. Prowadzi badania naukowe dotyczące literatury podróżniczej, obrazu Orientu w literaturze i sztuce oraz kwestii tożsamościowych. Uwielbia uczyć języka francuskiego, co czyni zawodowo już piętnasty rok.

ad. dr hab.

Małgorzata Sokołowicz

filologia romańska

Wykształcenie

Magisterium z literatury angielskiej, Instytut Anglistyki, Wydział Neofilologii Uniwersy­tetu Warszawskiego, 2011 rok, praca: A Dreamer in the Realm of his Dreams. The Romantic Conflict between Reality and Dreams in The Dream by Byron and Godzina myśli [The Hour of Reflection] by Juliusz Słowacki [Marzyciel w krainie marzeń. Romantyczny konflikt mię­dzy rzeczywistością a marzeniami w Śnie Byrona i Godzinie myśli Juliusza Słowackiego].

Magisterium z literatury polskiej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2005 rok, praca: Kategoria bohatera w Godzinie myśli Juliusza Słowackiego i Chimerach Gérarda Nervala.

Magisterium z literatury francuskiej, Instytut Romanistyki, Wydział Neofilologii Uniwer­sytetu Warszawskiego, 2004 rok (studia ukończone pół roku przed terminem), praca: Ne­rval et ses Chimères. Le moi – le rêve –  le souvenir [Nerval i jego Chimery. Ja – marzenie – wspomnienie].

Kariera naukowa

Doktorat w zakresie literaturoznawstwa francuskiego, Wydział Neofilologii (Instytut Ro­mani­styki) Uniwersytetu Warszawskiego, 2011 rok, praca: La Catégorie du héros ro­man­tique dans la poésie française et polonaise au XIXe siècle [Kategoria bohatera roman­tycz­nego w poezji francuskiej i polskiej wieku XIX].

Kariera pedagogiczna

2011–2013, lektor języka francuskiego w Szkole Języków Obcych Uniwersytetu War­szaw­skiego.

2012–2014, wykładowca w Katedrze Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

2013–2016, wykładowca w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2014 roku, adiunkt w Kolegium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych Uniwersy­tetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Od 2016 roku, adiunkt w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Opublikowane książki

Małgorzata Sokołowicz, La Catégorie du héros romantique dans la poésie française et po­lonaise au XIXe siècle, Warszawa, Publications de l’Institut d’études romanes, 2014, 549 s.

Hector Berlioz, Potępienie Fausta. Libretto, tłumaczenie, opracowanie, wstęp Małgorzata Sokołowicz, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, 2015, 139 s.

Georges Bizet, Poławiacze pereł. Libretto, tłumaczenie, opracowanie, wstęp  Małgorzata Sokołowicz, Warszawa, Chopin University Press, 2019, 141 s.

Małgorzata Sokołowicz, Orientalisme, colonialisme, interculturalité. L’œuvre d’Aline Réveillaud de Lens, Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020, 378 s.

Nagrody

2016 rok, wyróżnienie dla najlepszych wykładowców Uniwersytetu otwartego Uniwersy­tetu Warszawskiego (nagroda dydaktyczna).

2020 rok, wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za „wyróżniającą się dzia­łal­ność, która w szczególny sposób przyczynia się do rozwoju i wzrostu prestiżu” Uniwer­sy­tetu Warszawskiego (nagroda za osiągnięcia naukowe w 2019 roku).

Inne osiągnięcia

Dwukrotna stypendystka Rządu francuskiego (2018 i 2020 rok).

Visiting professor na Uniwersytecie Lotaryńskim (styczeń-luty 2017 roku).

Visiting professor na Uniwersytecie Sorbońskim (styczeń-luty 2020 roku).

W Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina: w latach 2014-2016 w latach 2014-2016 Przewodnicząca Zespołu Języków Obcych (opracowanie nowych form certyfikacji), współorganizatorka konferencji Puccini na głosy (2015) oraz Muzyka polska i Biblia. Światło Słowa Bożego (2016), tłumaczka i popularyzatorka francuskich librett operowych.