26 V 2022 r.

Upbeat Piano Trio (Mateusz Krzyżowski - fortepian, Adam Suska - skrzypce, Maria Leszczyńska-Thieu - wiolonczela) laureatem III nagrody na XXI Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi, 10.04.2022

Zespół prowadzony przez prof. dr hab. Katarzynę Jankowską-Borzykowską

Z radością informujemy, że zespół kameralny Upbeat Piano Trio, prowadzony przez prof. dr hab. Katarzynę Jankowską-Borzykowskąw składzie: Mateusz Krzyżowski (student I roku studiów II stopnia, w klasie fortepianu prof. dr hab. Joanny Ławrynowicz-Just), Adam Suska (student III roku studiów I stopnia w klasie skrzypiec dr hab. Agaty Szymczewskiej), Maria Leszczyńska-Thieu (studentka II roku studiów II stopnia w klasie wiolonczeli prof. dr. hab. Andrzeja Bauera) otrzymał nagrodę III nagrodę na XXI Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Kiejstuta Bacewicza w Łodzi, 10.04.2022.

Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia:
Mateusz Krzyżowski - fot. Anna Makosz 
Adam Suska - fot. Olga Majrowska 
Maria Leszczyńska-Thieu - serwis OSV