20 X 2022 r.

Zhide Wang laureatem III nagrody na VII Międzynarodowym Konkur sie Pianistycznym im. Krystiana Tkaczewskiego

Student drugiego roku studiów licencjackich, na wydziale instrumentalnym, w klasie fortepianu prof. dr hab. Joanny Ławrynowicz-Just

Z radością informujemy, że Zhide Wang, student drugiego roku studiów licencjackich, na wydziale instrumentalnym, w klasie fortepianu prof. dr hab. Joanny Ławrynowicz-Just, został laureatem III nagrody na VII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Krystiana Tkaczewskiego.

Serdecznie gratulujemy!