11 VI 2024 r.

Wiktor Komorowski laureatem VII Międzynarodowego Akademickiego Konkursu Oboistów i Fagocistów im. Józefa Ciepłuchy, Łódź 2024

Student II roku studiów licencjackich na Wydziale Instrumentalnym w klasie fagotu prof. dr hab. Artura Kasperka

Z radością informujemy, że Wiktor Komorowski, student II roku studiów licencjackich na Wydziale Instrumentalnym w klasie fagotu prof. dr hab. Artura Kasperka, otrzymał III nagrodę na VII Międzynarodowym Akademickim Konkursie Oboistów i Fagocistów im. Józefa Ciepłuchy, Łódź 2024

Serdecznie gratulujemy!

fot. M. Żaboklicki