2 VI 2023 r.

Zuzanna Mańka laureatką II nagrody na VI Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym

Studentka I roku studiów magisterskich, na wydziale instrumentalnym, w klasie altówki dr hab. Katarzyny Budnik, prof. UMFC

Z radością informujemy, że Zuzanna Mańka, studentka I roku studiów magisterskich, na wydziale instrumentalnym, w klasie altówki dr hab. Katarzyny Budnik, prof. UMFC, otrzymała II nagrodę na VI Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym.

Serdecznie gratulujemy!

fot. M. Żaboklicki