28 III 2022 r.

Marianna Julia Żołnacz laureatką III nagrody na Międzynarodowym Konkursie Fletowym Kobe

Studentka II roku studiów magisterskich z klasy fletu ad. dr Marii Peradzyńskiej

Z radością informujemy, że Marianna Julia Żołnacz, studentka II roku studiów magisterskich z klasy fletu ad. dr Marii Peradzyńskiej, została laureatką III nagrody na Międzynarodowym Konkursie Fletowym Kobe.

Serdecznie gratulujemy studentce oraz pedagogom ad. dr Marii Peradzyńskiej oraz st. wykł. Mariannie Waszkiewicz.

fot. Knud Erik Jørgensen