6 IV 2023 r.

Artur Mycroft wyróżniony na XI Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. Dezyderiusza Danczowskiego

Student II roku studiów licencjackich w klasie wiolonczeli prof. dr hab. Tomasza Strahla

Z radością informujemy, że Artur Mycroft, student II roku studiów licencjackich w klasie wiolonczeli prof. dr. hab. Tomasza Strahla, otrzymał wyróżnienie na XI Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym im. Dezyderiusza Danczowskiego.

Serdecznie gratulujemy !

fot. B. Seifert