2 VI 2023 r.

Nicol Miękus laureatką I nagrody na VI Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym

Studentka II roku studiów magisterskich, na wydziale instrumentalnym w klasie altówki dr hab. Katarzyny Budnik, prof. UMFC

Z radością informujemy, że Nicol Miękus, studentka II roku studiów magisterskich, na wydziale instrumentalnym w klasie altówki dr hab. Katarzyny Budnik, prof. UMFC, otrzymała I nagrodę na VI Międzyuczelnianym Konkursie Altówkowym.

Serdecznie gratulujemy!