20 VII 2022 r.

Magdalena Rzechowska laureatką czterech międzynarodowych konkursów.

Studentka III roku studiów licencjackich w klasie skrzypiec prof. dr hab. Magdaleny Szczepanowskiej

Z radością informujemy, że Magdalena Rzechowska, studentka III roku studiów licencjackich w klasie skrzypiec prof. dr hab. Magdaleny Szczepanowskiej, została laureatką czterech międzynarodowych konkursów: 

Nouvelles Etoiles International Music Competition (1 nagroda), Międzynarodowego Konkursu Muzycznego OPUS 2022 (1 nagroda), Valencia Awards Music Competition (1 nagroda), XX International Juliusz Zarębski Music Competition (III nagroda). 

Serdecznie gratulujemy!!!