15 I 2024 r.

Zmarł Romuald Twardowski

Kompozytor, pianista, organista, skrzypek, wieloletni pedagog naszej uczelni

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Romualda Twardowskiego, wieloletniego pedagoga naszej uczelni. Profesor zmarł 13 stycznia 2024 r.

W latach 1946–1950 był organistą w kościołach wileńskich: bonifratrów, misjonarzy i Św. Jana. Następnie po ukończeniu średniej szkoły muzycznej studiował w latach 1952–1957 kompozycję u Povilasa Tamuliūnasa i Juliusa Juzeliūnasa w Państwowym Konserwatorium Litewskim w Wilnie. Należał do pierwszych członków powstałego w 1955 polskiego zespołu folklorystycznego „Wilia”. 
Kontynuował studia kompozytorskie na PWSM w Warszawie pod kierunkiem Bolesława Woytowicza. W 1963, w ramach stypendium Związku Kompozytorów Polskich wyjechał do Paryża na studia uzupełniające u Nadii Boulanger. Od 1972 był wykładowcą kompozycji i instrumentacji w Akademii Muzycznej w Warszawie.
Był prezesem Fundacji „Muzyka Cerkiewna” – organizatora Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka" w Białymstoku, któremu jury przewodniczył od 1983.
Odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim (1974), Oficerskim (1985) i Komandorskim (2020) Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2010).
Płyty, na których nagrano jego kompozycje były kilkukrotnie nominowane do Nagrody Muzycznej Fryderyk w kategoriach: Album Roku Muzyka Orkiestrowa (2002), Album Roku Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej (2004), Album Roku Muzyka Współczesna (2004, 2005, 2019), Album Roku Muzyka Chóralna (2020) i Album Roku Muzyka Solowa (2021).
Jego imię noszą: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Puławach oraz Miejska Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyninie.

Rodzinie, przyjaciołom, wychowankom składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Uroczystości pogrzebowe kompozytora Romualda Twardowskiego odbędą się 26 stycznia 2024 roku o godzinie 13:00 w Sanktuarium Narodowym św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej 61 w Warszawie.

fot. Bartek Barczyk/PWM