10 XI 2022 r.

Alicja Kozak wygrała konkurs na stanowisko koncertmistrza Welsh National Opera w Cardiff

Absolwentka klasy wiolonczeli prof. dr. hab. Tomasza Strahla oraz dr. Rafała Kwiatkowskiego

Z radością informujemy, że absolwentka klasy wiolonczeli prof. dr. hab. Tomasza Strahla oraz dr. Rafała Kwiatkowskiego wygrała konkurs na stanowisko koncertmistrza Welsh National Opera w Cardiff. 

Laureatka m.in. I nagrody X Międzynarodowego Konrursu Muzycznego im. Michała Spisaka w Gąbrowie Górniczej w 2016 r. oraz II nagrody X Ogólopolskiego Konkursu im. D. Danczewskiego w Poznaniu w 2017 r.

Serdecznie gratulujemy!

fot. Hanna Komasińska