15 III 2024 r.

Witold Adamkiewicz laureatem II nagrody na V Ogólnopolskim Turnieju Wiolonczeli i Kontrabasu

Student II roku studiów magisterskich na Wydziale Instrumentalnym w klasie kontrabasu dr hab. Adama Bogdana Bogackiego, prof. UMFC

Z radością informujemy, że Witold Adamkiewicz, student II roku studiów magisterskich na Wydziale Instrumentalnym w klasie kontrabasu dr hab. Adama Bogdana Bogackiego, prof. UMFC, otrzymał II nagrodę na V Ogólnopolskim Turnieju Wiolonczeli i Kontrabasu

Serdecznie gratulujemy!

fot. M. Żaboklicki